Hopp til innhold

– BSU-ordningen må avskaffes

Boligsparing for ungdom (BSU) gjør barn av rike foreldre rikere, mens de fleste andre taper, sier forsker som vil avskaffe ordningen.

Boligpenger fra BSU-konto

De som klarer å fylle BSU-kvoten får som regel hjelp av foreldre eller besteforeldre. Det er også de som har råd til å IKKE bruke BSU-pengene når de skal kjøpe bolig.

Foto: Karina Jørgensen / NRK

Sju av ti som klarer å fylle opp BSU-kontoen sin oppgir at de har fått bidrag av blant andre foreldre og besteforeldre.

I tillegg velger flertallet av de som greier å fylle BSU-kvoten å la pengene stå, heller enn å bruke dem til huskjøp.

– På tide å avslutte ordningen, konkluderer forsker Viggo Nordvik ved NOVA.

Klarer ikke å fylle kontoen selv

Endre Jo Reite

Økonom Endre Jo Reite sier unge ikke får fylt opp BSU-kontoen uten hjelp.

Foto: Sparebanken SMN
Viggo Nordvik

Forsker Viggo Nordvik mener BSU-ordningen bidrar til å gi unge ulike vilkår.

Foto: H. Dyb/NOVA
Maria Setsaas

Ungdomsøkonom Maria Setsaas mener BSU-sparing er positivt for alle ungdommer.

Foto: Håvard Kallestad

Mange unge bor i leiligheter foreldrene har betalt for. De andre kan håpe at Boligsparing for ungdom er veien inn.

Men privatøkonom Endre Jo Reite i Sparebank 1 har oppdaget at slik er det ikke.

– Du må spare det årlige maksimalbeløpet på 20.000 i sju og et halvt år for å fylle opp BSU-kontoen helt. De fleste som ikke får hjelp fra familien klarer ikke å spare så mye i ung alder, sier han.

Reite forteller at sju av ti som klarer å fylle opp BSU-kontoen sin oppgir at de har fått bidrag av blant andre foreldre og besteforeldre.

– Leieprisene gjør det vanskelig å spare

Ungdom med ikke fullt så bemidlede foreldre klarer ikke å spare penger. Og verst er det for dem som må leve med ekstremt høye leiepriser.

– Det er vanskelig å spare. Pengene går med til mat, husleie og fritidsaktiviteter, sier student og leietaker Frøy Hemne.

Og når andre i samme situasjon som henne kommer på visning, konkurrerer de med andre som er sterkt støttet av sine foreldre.

Eiendomsmeglerfullmektig Heidi jacobsen i EiendomsMelger 1 ser hver dag hvem som vinner.

– De har som regel mor og far som medeier, eller foreldrene står for hele lånet, sier hun.

Bruker ikke BSU til huskjøp

Overraskende er det kanskje at de 18 prosent som klarer å fylle BSU-kvoten på 150 000 kroner, faktisk ikke bruker pengene når de kjøper boligen.

– De velger å fortsette BSU-sparingen for å få fortsatt skattefradrag, eller beholde kontoen fordi den gir høyere rente enn boliglånsrenten for unge i dag, sier Endre Jo Reite.

Hele seks av ti benytter ikke BSU-kontoen til boligkjøpet.

– Staten hjelper de rikeste

Forskingsleder Viggo Nordvik ved Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring mener BSU er dårlig politikk.

– Mange av oss som har unger som skal ut på boligmarkedet, både kan og vil hjelpe barna våre. De konkurrerer dermed med de unge som ikke har denne støtten, sier han.

Nordvik mener ikke vi skal skamme oss fordi vi vil hjelpe barna våre, men synes det er veldig feil å forvente at staten skal gå inn og spleise med oss, noe den gjør med de gode vilkårene BSU-sparing gir.

– BSU er for alle

Ungdomsøkonom i Fokus Bank, Maria Setsaas, vil ikke være med på at BSU er negativt for noen.

– Min erfaring er at ungdom er veldig flinke til å spare med BSU, også de som ikke har velstående foreldre.

Setsaas mener man ikke må sette av maksbeløpet på 20.000 hver måned for å ha utbytte av en slik konto.

– Uansett hvilke summer du sparer, vil en BSU-konto legge til rette for å etablere gode sparevaner som vil komme deg til gode senere i livet, sier hun.

Når det gjelder dem som har råd til å la pengene stå etter at de har nådd maksgrensen på 150.000, understreker Setsaas at BSU-pengene tilslutt må benyttes til bolig eller boliggjeld.