Hopp til innhold

Fant langhus fra vikingtiden i Ørland

Arkeologer ved NTNU Vitenskapsmuseet har gjort over 1000 år gamle funn fra vikingtiden.

Gravfunn Ørland

Luftfoto av utgravningsfeltet på Viklem på Ørlandet. Det største langhuset er synlig øverst på bildet som to parallelle gråbrune grøfter, mens det minste langhuset er synlig på det minste feltet nede til høyre. Grophuset ligger nede til venstre på hovedfeltet.

Foto: NTNU

Raymond Sauvage

Arkeolog Raymond Sauvage, jubler over funnet.

Foto: Åge Hojem

– Det var veldig spennende. Det er et av de morsomste funnene jeg har vært med på som arkeolog, sier prosjektleder Raymond Sauvage.

Gravfunn Ørland

Oppmurt hjørneildsted i grophuset, med synlig ovnssjakt.

Foto: NTNU

Den fem uker lange utgravningen på Viklem var i forbindelse med utvidelsen av Ørland kirkegård.

Utgravningen resulterte i funn som er svært uvanlige her i Midt-Norge, både når det gjelder huskonstruksjoner og gjenstandsfunn.

– Vi har blant annet funnet et gårdstun fra vikingtiden, sier Sauvage.

Funn fra vikingtid

Gravfunn Ørland

Et vevslodd i kleberstein ble funnet i det største langhuset. Vevsloddet er fra vikingtid

Foto: NTNU

Det ble funnet tre hele hus under utgravningen. To av dem er langhus hvor bærekonstruksjonen utgjøres av jordgravde stolper, mens det tredje er et grophus.

– Funnene er fra vikingtiden og kan være over 1100 år gamle.

Mindre ting som er funnet er en flettet ring av bronse, en ringnål i bronse, en rekke jernnagler, og flere redskaper i jern. Det ble også funnet to spinnehjul, et i metall og et i leire, halvparten av et stort vevslodd i leire, og et terningformet vektlodd i bly med bronsekappe.

– Ringnålen var veldig vanlig i vikingtiden. Dette funnet er ikke hverdagskost, sier Sauvage.

Gravfunn Ørland

Oversiktsfoto av grophuset etter at 40 cm av det mørke jordlaget er fjernet. En rekke stolpehull er nå synlige, og hjørneildstedet (ovnen) er blitt tydelig.

Foto: NTNU

Det hører også til sjeldenhetene å finne ting fra vikingtiden i Norge.

– Vi finner mye hus fra utgravingene våre, men sjelden finner vi noe fra vikingetiden og middelalderen.

– Vi har gjort utgravinger der før og funnet ting fra eldre jernalder, sier arkeologen.

Kan fortelle mye

Gravfunn Ørland

Ringnål in situ i grophuset

Foto: NTNU

Funnene kan også bli viktige historisk for å finne ut mer om hvordan folk levde.

– Det forteller oss om endringene i bosettingsmønstre. Gårdstunet fra vikingetiden viser at plasseringen er annerledes enn gårdstun fra eldre jernalder.

– Bygninger som vi har funnet i denne størrelsen forteller oss også noe om maktforholdet i samfunnet. Her må det ha bodd en rik mann.

Nå skal funnene konserveres på vitenskapsmuseet og forskerne vil prøve å finne ut mer om stedet

– Vi kan finne ut hva som ble plantet på gården og hva slags planter som fantes på gården. Vi vil også prøve å tidfeste funnet mer nøyaktig, sier Sauvage.

Gravfunn Ørland

På slutten av den aller siste dagen i felt ble steinovnen i grophuset gravd ut totalt. Det medførte fjerning av store mengder stein, som her ligger på kanten av grophuset. Marte Mokkelbost og Eivind Krag er her i gang med fjerning av de siste steinene.

Foto: NTNU