NRK Meny
Normal

Vigslet til biskop i Nidaros

Tor Singsaas ble søndag vigslet til biskop i Nidaros bispedømme

Tor Singsaas ble vigslet til ny biskop i Nidaros bispedømme av preses, biskop Olav Skjeveland.

Tor Singsaas ble vigslet til ny biskop i Nidaros bispedømme

Foto: Alley, Ned / SCANPIX

Kong Harald og kulturminister Trond Giske var til stede ved vigslingen, som ble foretatt av preses for Bispemøtet, biskop Olav Skjevesland, under gudstjenesten i Nidaros Domkirke.

Tor Singsaas er 60 år gammel. Han er utdannet ved
Menighetsfakultetet, og har siden 2004 vært prost i Byåsen
prosti i Trondheim. Singsaas ble utnevnt til stillingen i
statsråd 27. juni i år. Han etterfølger Finn Wagle, som gikk av
i sommer etter å ha vært biskop i Nidaros siden 1991.

- Jeg er glad i folk og glad i Jesus Kristus, svarte Tor
Singsaas da han på Vestfrontplassen etter høytideligheten fikk
spørsmål fra pressen om å nevne egenskaper som gjør ham egnet
som biskop.

Trønderen Singsaas nevnte også at han hører til her og er en
del av folket her. Han er født i Trondheim, oppvokst i bygdene
Buvik og Melhus i Sør-Trøndelag, og har siden 1978 gjort
tjeneste i Nidaros i tur og orden som stiftskapellan,
fungerende domprost og residerende kapellan ved Nidaros
domkirke. I 2004 ble han prost i Byåsen prosti i Trondheim.
- Han Tor er tilbake, konstaterte domprost Knut Andresen da han
ønsket menigheten en fullsatt domkirke velkommen til
høymesse og bispevigsling.

Tungt ansvar


Bispemøtets preses, biskop Olav Skjevesland, holdt
vigslingstalen og minnet den nye biskopen både om de
forventningene som stilles til ham og det ansvaret embetet
innebærer.
- Mange vil vel si at det ikke er lett å være biskop i vår tid.
Ja, jeg hører det sies iblant. Hvem har forresten sagt at det
skulle være lett. Ansvaret er tungt, det, og derfor må biskopen
selv ha tyngde for å kunne stå trygt i tjenesten, sa
Skjevesland.

Han sa også noen ord som brakte tankene til tidens aktuelle
begivenheter, også i biskopenes egen krets:


- Nå møter vi en hverdag hvor nyhetsbildet preges av at
finansene svaier. Mammon viser hvilken svikefull avgud den er.
Men Skjevesland mente å se en religiøs oppvåkning, og en
lengsel etter noe som går ut over hverdagens trivialiteter.
Jeg våger en påstand: Vår tid har en ny teft av transcendens,
av mysteriet, sa Olav Skjevesland.

Blikk mot de minste


Tor Singsaas åpnet sin preken med en dypfølt takk til Gud, og
til dere som har kalt meg til tjenesten som biskop i Nidaros.

- Min tjeneste håper jeg vil stå i enhetens og fellesskapets
tegn, i samhandling og samarbeid med de mange medarbeiderne i
kirke og samfunn, og med ønske om et særlig ømt blikk rettet mot
de minste av oss, sa han.
Videre snakket han om Olavsarven knyttet til Nidarosdomen, om
bibelens fortellinger om Johannes og Jesus, og om sin tolkning
av bibelens budskap.

- Jesus gjør ikke et menneske til en sak. Det er maktmenneskers
store fristelse, å gjøre menneskers liv til saker, utstyre dem
med et arkivnummer. Da lager jeg meg selv en distanse som
skjermer meg mot å bli berørt. Det er også kirkens fristelse. Å
gjøre menneskeliv til saker: Fattigdomssaken, innvandrersakene,
homofilisaken, narkotikasakene. Alle saker skjuler et ansikt, sa
Singsaas i sin preken.

Takk for støtten


- I vigslingsgudstjenesten deltok også biskopene Helga Haugland
Byfuglien og Ole Christian Kvarme, biskop Peter Fox fra Den
engelske kirke, biskop Elisabeth Dons Christensen fra Den danske
folkekirke, biskop Tony Gulbrandzen fra Svenske Kyrkan, biskop
Simo Peura fra Den evangelisk-lutherske kirke i Finland, biskop
Sigurdur Sigurdarson fra Den islandske kirke, biskop Øystein
Olsen fra Metodistkirken og nylig avgått biskop i Nidaros, Finn
Wagle.
På Vestfrontplassen etter høymessen møtte en liten gruppe opp
med en plakat med følgende ordlyd: Takk for støtten til oss
homoseksuelle.

- Det setter jeg pris på, kommenterte Singsaas da pressefolk
gjorde ham oppmerksom på plakaten. (©NTB)

Video fra Trøndelag

Lørdagens forestilling ved Kystens arv regnet nesten bort
Foto: Tom Modell Alte
Se vår "timelapse" av juliværet i Trøndelag
Promo folkemøte fra Kimen på Stjørdal