Forbereder seg på kamp om elevene

Færre søkere gjør det utfordrende å opprettholde videregående skoler i distriktene. Og det blir ikke lettere hvis den nye regjeringen åpner for privatskoler, som etablerer seg i de store byene og ikke på bygda.

Odd Inge Mjøen Strinda videregående

Strinda videregående skole i Trondheim får nytt skolebygg i høst. – Vi styrker oss for å kunne møte konkurransen om de videregående elevene, sier fylkesrådmann Odd Inge Mjøen.

Foto: NRK

Fylkesrådmann i Sør-Trøndelag, Odd Inge Mjøen, sier han er forberedt på et frislipp av private videregående skoler. Og det bør han kanskje være, for både Høyre og Fremskrittspartiet åpner for private aktører innen utdanningssystemet.

– Jeg frykter ikke privatskolenes inntog på markedet. Vi skal møte konkurransen med kvalitet, sier Mjøen.

LES: Private skoler har ventet på blå regjering

– Distriktsskolene må spesialiseres

Fosen videregående skole

Fosen er av områdene som vil få en betydelig reduksjon i elevgrunnlaget fra 2017.

Foto: Inderøy kommune
Fylkesrådmann Odd Inge Mjøen

Fylkesrådmann Odd Inge Mjøen kutter heller i busskostnader enn skolekostnader.

Foto: Joar Elgåen / NRK

Sør-Trøndelag har 22 videregående skoler, åtte av dem ligger i Trondheim kommune. Det er en jevn nedgang i søkertallet til skolene i distriktet.

En distriktselev er 14 prosent dyrere enn en elev i Trondheim, og tallet vil stige. Likevel har et et flertall i det Arbeiderpartitunge fylkestinget bestemt at alle de eksisterende videregående skolene skal bestå.

– De minste skolene har utfordringer med å tilby et bredt fagtilbud. Vi samarbeider derfor med kommunene, det lokale næringsliv og andre aktører for å finne ut hvilket tilbud den enkelte skole bør ha fremover, sier Mjøen.

– Vi ønsker å gi elevene et grunnlag for å skaffe seg arbeid på hjemstedet. Det er verdifullt for distriktene å beholde ungdommene over lengre tid.

LES: Distriktsskolene taper på fritt skolevalg

Tar fra buss - gir til skole

Tirsdag denne uka la fylkesrådmann Mjøen frem forslag til strategiplan 2014-2017.

– Det skal ikke kuttes ei krone i den offentlige videregående skolen, sier Mjøen, som dermed må ta penger fra andre områder.

Han foreslår å redusere kapasiteten på enkelte bussruter, samt øke prisen på bussbillettene.

– Det gjør jeg fordi vi har en voldsom kostnadsøkning innenfor kollektivtrafikken, og jeg ønsker å skjerme videregående skoler mot kutt, nettopp for å kunne opprettholde kvaliteten i skolen og møte konkurransen fra private aktører.

Taper penger for hver private elev

Fylkeskommunen mottar statlige rammetilskudd til drift av videregående skoler, og trekkes for antall elever som går i friskoler og private skoler.

I dag gjelder dette omlag 10 prosent av de sørtrønderske elevene, og trekket vil i 2013 utgjøre 82 millioner kroner.

– Det er mye penger, men husk at vi bruker 1,5 milliarder kroner på videregående skole i vårt fylke, sier Mjøen.

Han presiserer at det er avgjørende for fylkeskommunen å beholde de elevene de har.

– For å klare dette skal vi opprettholde det gode nivået på skolene. Vi har bygget og bygger nye skoler, og vi har gode lærerkrefter.

LES: – Løgn at FrP vil legge ned videregående skoler