Veterinærforeningen: – Økning i antall hunder som går på lykkepiller

Norske veterinærer gir antidepressiva til hunder for å unngå avliving.

Hund som løper i gresset

ETT ÅRS BEHANDLING: Antidepressiva kan brukes for å gjøre hunden din mer trenbar i forbindelse med atferdsterapi. Som oftest varer behandlingen i seks til 12 måneder.

Foto: Erland Knutsen / NRK

– Klarer du ikke fikse adferdsproblemet med mange av disse dyrene, så skal de avlives. Da er preparater den eneste løsningen man har.

Det sier Fredrik Hoholm, veterinær ved Evidensia Trøndelag Dyreklinikk, om bruk av antidepressiva på hunder. Han snakker om aggressive hunder, og hunder som har separasjonsangst og er redde for ting.

Men veterinæren påpeker at såkalte lykkepiller for hundene ikke skal brukes for seg selv – men sammen med atferdsbehandling.

– Du skal ha en trener eller en atferdsspesialist mens dyret er på preparatet. Det er det krav om. Og når du da har fått den atferden du er ute etter, så skal du kunne trappe ned og eventuelt avslutte behandlingen, forklarer Hoholm.

Økning i antall hunder som går på lykkepiller

SKEPTISK: Dagrun Brandvik, daglig leder ved Hundesenteret på Tiller i Trondheim, mener bruk av preparater på hund bør begrenses til de mest ekstreme tilfellene.

Foto: Sunniva Moum Danielsen / NRK

Økende medisinering av hunder

Bruken av slike lykkepiller er økende, bekrefter Veterinærforeningen.

– Det er ikke veldig vanlig, men det har blitt vanligere de senere årene, sier president i Den norske veterinærforening, Torill Moseng.

Hun viser blant annet til tall fra Apotekforeningen og til tall fra Sverige.

– Man får i hvert fall til å bedre problemet slik at dyret får bedre dyrevelferd. Og slik at eier kan fortsette å ha dyret på en hyggelig måte, sier Moseng.

I Sverige viser tall at salget av antidepressiver til dyr er mer enn fordoblet de seks siste årene. Det ble skrevet ut resept på slike midler for 900.000 kroner i fjor.

Hund som koser seg i sola

PROBLEMHUNDER: – De som kanskje ble sett på som problemhunder tidligere – og som man kanskje valgte å avlive – får man nå en mulighet til å løse problemet med, sier Torill Moseng, president i Den norske veterinærforening.

Foto: Erland Knutsen / NRK

Mener pillene bare fjerner symptom

Dagrun Brandvik er daglig leder ved Hundesenteret på Tiller i Trondheim, og jobber både som hundetrener og med hunders atferd. Hun mener en av utfordringene med preparatene er at man ikke vet om man endrer følelsen i hunden eller symptomet på atferden.

Brandvik mener det er få tilfeller som ikke kan løses med trening i samråd med en dyktig instruktør.

– Vi vet jo ikke om hunden har det noe bedre ved å bruke et slikt preparat, sier Brandvik.

Samtidig sier hun det er viktig å tenke på om det er godt for hunden å være redd over tid, og om det er bra for hunden å fjerne symptomet.

– Har vi egentlig jobbet med det som er problemet for hunden, eller det som er problemet for oss, spør Brandvik.

Veterinær Hoholm opplever at man gjør det for begge parter.

– Jeg føler at det er for begge. Og hvis jeg kan fikse livskvaliteten, så føler jeg jo at det er verdt å gjøre det. Det er i alle fall verdt å prøve, sier Hoholm.

Veterinær Fredrik Hoholm holder to katter

UFARLIGE BIVIRKNINGER: Bivirkningene på preparatene går over i løpet at to til tre uker. – Det vi ser er at hundene kan bli litt søvnig og slapp, men så får du en hund som våkner opp en dag og har det helt flott, sier veterinær Hoholm ved Evidensia Trøndelag Dyreklinikk.

Foto: Privat

Atferdsterapi

Brandvik presiserer at det er viktig at det tas en atferdsvurdering av hunden før man tyr til medikamenter.

Hoholm har gitt flere hunder antidepressiva. Han forteller at alle dyrene får terapitime før det vurderes om de skal få preparatet Clomicalm.

– Man kan gi preparater for å øke sjansen for at terapien har den effekten man er ute etter, sier han.

Han forteller at veterinærer i Norge jobber hardt for å øke kvaliteten på terapien.

– Hundepsykologi og atferd er ikke det vi er flinkest til, innrømmer Hoholm.

Siste fra Trøndelag