Verran og Steinkjer

Ryan mener også Verran og Steinkjer bør slå seg sammen til én kommune.