Verran

I Verran er det Robert Bjørk fra Arbeiderpartiet som sitter i ordførerstolen. Han overtok etter Kåre Olsen i november 2005. Ap danner et politisk flertall sammen med SV.

 

Opposisjonen framstår ikke som ei samla gruppe, men den fremste ordførerkandidaten er trolig Henry Skjevik fra Senterpartiet.

Robert Bjørk gir seg som ordfører, og ny førstekandidat fra Ap er Frank Christiansen.

Ved forrige valg gikk debatten om hvorvidt Verran skulle være egen kommune i framtida. Signalene fra regjeringshold gikk på at småkommuner som Verran burde se seg om etter samarbeidspartnere. Den debatten er lagt død nå, og signalene fra den nåværende regjeringa går i stikk motsatt retning.

Like fullt har Verran inngått et interkommunalt samarbeid med Steinkjer og Inderøy, det såkalte INVEST-samarbeidet.

Orden i økonomien

I perioden som har gått, har Verran kommune fått orden på økonomien sin. Kommunen har vært gjennom ei tid med ganske tøffe vedtak, blant anna innføring av eiendomsskatt. Kommunen ble nylig ”friskmeldt” fra den såkalte Robeklista, ei liste over kommuner som har slitt med underskudd. Verran har vært på Robeklista siden 1991.

Kommunen har også satsa mye på næringsutvikling. Man har lyktes godt de siste fem, seks åra. 
- Utfordringa er nå å skaffe arbeidsfolk, sier rådmann Jacob Almlid.

Verran er også utnevnt til nasjonal pilotkommune for regjeringas småsamfunnssatsing.

Eiendomsskatt

Eiendomsskatt blir trolig en viktig sak også i valgkampen. Sjøl om det ble vedtatt med et rødgrønt flertall, kan vedtaket oppheves. Både Venstre og Fremskrittspartiet er motstandere av eiendomsskatten, og dette er en sak som opptar folk. Det kan dermed bli en del spenning knytta til valget, og om velgerne bryr seg om partitilknytning eller enkeltsaker. En annen debatt som trolig kommer til å gå i industrikommunen er om hvor mye kommunen skal engasjere seg for og legge til rette for næringsutvikling.

Verran - kommunevalg

Ap

FrP

H

KrF

Sp

SV

V

SV/Uavh

H/KrF

Upol. bygde liste

Pensj. og pot. hj.s. a)

BIV

1987

42,8

9,2

4,2

22,5

6,6

14,7

1991

38,8

6,4

3,1

26,4

3,2

14,8

7,2

1995

35,6

40,8

3,7

6,1

9,6

4,2

1999

44,1

34,0

5,0

11,6

5,3

2003

42,0

8,0

4,0

3,7

19,9

10,5

7,4

4,5

2007

44,5

9,2

5,0

22,0

3,4

11,4

4,5

a)Pensjonister og potensielle hjemmesittere

BIV= Bygdelista i Verran

Siste fra Trøndelag

Elisabeth Strand Mølster

Torsdagens TV-nyheter fra Trøndelag

Torsdagens TV-nyheter fra Trøndelag