NRK Meny
Normal

Økte garantier for norske verft

Bergen Group tror ikke regjeringas verftspakke vil hjepe før etter neste år. – Før det sliter vi, sier kommunuikasjonsdirektør.

Bergen Group Fosen i april i fjor

Bergen Group Fosen kan nyte godt av de nye garantiordningene.

Foto: Morten Andersen / NRK

Kommunikasjonsdirektør Øyvind Risnes i Bergen Group er positiv til verftspakken og tror den virker positivt, både for verftene direkte og indirekte på markedet.

– Men vi er meget usikre på hvordan den virker på kort sikt. Vi savner de tiltakene som kan demme opp for bankenes manglede vilje til å ta sjanser, sier Risnes til NRK.

Skumle tider

Øyvind Risnes, kommunikasjonsdirektør Bergen Group

Øyvind Risnes, kommunikasjonsdirektør Bergen Group er positiv til regjeringas verftspakke, men tror ikke den virker før etter 2012.

Foto: Bergen Group

For norsk verftsindustri generelt nå, står 17 av 29 skipsverft uten oppdrag etter nyttår. Det er akutt fare for permitteringer og oppsigelser. Det er ulike forhold for verftene.

– Situasjonen for Bergen Group Fosen i Sør-Trøndelag er god nå et halvt år fram i tid, men i 2011 er situajsonen usikker. Etter 2012 har de arbeid med med to cruiseskip, sier Risnes.

Flere tiltak

Foruten den økte garantirammen på 10 milliarder til GIEK (Garanti-instituttet for eksportkreditt), går regjeringa inn for å øke rammen for lån fra Innovasjon Norge med 200 millioner kroner. De vil også øke bevilgningene til forskning og utvikling med 175 millioner kroner.

Det blir dessuten lagt opp til å bedre støtteordninger for små og mellomstore bedrifter som satser på eksport.

Store forventninger

– Dette er en helhetlig og god pakke som vil bidra til utviklingen av en konkurransedyktig næring, og dermed legge grunnlaget for fremtidige arbeidsplasser, sier statsminister Jens Stoltenberg (Ap) i en pressemelding.

Kommunalminister Liv Signe Navarsete (Sp) påpeker at pakken er et godt verktøy for å sikre arbeidsplasser og kompetanse i Distrikts-Norge.


– Vi ser at flere lokalsamfunn langs kysten har fryktet økende arbeidsledighet. Nå kan vi sikre at kompetansearbeidsplasser holdes i distriktene, sier hun.

– Tiltakene vil bidra til at næringene også finner nye forretningsområder hvor de kan utnytte sine fortrinn. Fornybar energi, og særlig offshore vindkraft, er et marked med muligheter for de maritime næringene, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen.

En nødvendig tiltakspakke


- Dette er riktige tiltak i den situasjonen en av våre viktigste eksportnæringer har kommet i som følge av den internasjonale finanskrisen, sier Knut E. Sunde, bransjepolitisk direktør i Norsk Industri.

Sunde understreker at dagens tiltakspakke er et resultat av et godt samarbeid mellom industrien og myndighetene, og verdsetter Regjeringen for å ha vært lydhør overfor forslag Norsk Industri og bedriftene selv har framsatt for å hjelpe en viktig og fremtidsrettet industri gjennom en midlertidig krise.

- Det meste av det vi har bedt om for verftsektoren trekker ikke midler ut av statsbudsjettet, presiserer Knut E. Sunde. - Det er for en stor del snakk om tiltak myndighetene kan sette i verk som bedriftene selv finansierer.


Tar tid

– Disse tiltakene er veldig viktige, men det vil ta tid før de munner ut i konkrete arbeidsplasser, sier Risnes.

Men han har tro at dette vil hjelpe noen år fram i tid. .

– Og det er tegn til bedringer i markedet allerde, sier han, men minner om at finanskrisa henger igjen i form av manglende risikovilje hos finansieringsinstitusjonene, er et stort problem for å trygge arbeidsplassene.