Verdensrekord i bommer

Seks bommer på sju mil. Trøndelag vil trolig få ny verdensrekord.

Vegbom
Foto: Heiko Junge, Junge, Heiko

Arbeiderpartiet (AP) i Trondheim har fått mye oppmerksomhet de siste ukene på grunn av miljøpakken de presenterte tidlig i februar. Nå setter de trolig verdensrekord med sin miljøoffensiv.

På strekningen Værnes - Orkanger står det fire bommer i dag. Flere skal det bli. For å finansiere miljøpakken sin vil AP bygge to nye bommer her. Det blir seks bommer på sju mil.

Dyr tur

Morten Welde er rådgiver hos Vegdirektoratet i Trondheim. Han viser oss hvor de to nye bommene er foreslått plassert. Med to nye bommer på E6 som passerer gjennom Trondheim, mener han at den sju mil lange strekningen vil sette rekord.

- Langs ei strekning, vil dette bli den tetteste forekomsten av bommer i landet, forteller Welde.

Etter nøyere gjennomgang viser det seg at det er tvilsomt om det finnes andre steder i verden med så mange bommer, på så få mil. Verdensrekord med andre ord.

Sjumilsstøvler

Den aktuelle vegen er svært mye brukt, både av private og transportnæringen. I dag betaler en vanlig personbil 134 kroner for tur retur Værnes - Orkanger. Hvor mye det blir med to nye bommer vet ingen. Det eneste man vet, er at man trenger sjumilsstøvler for å unngå avgiftene.

I sentrum av Orkanger jubles det ikke over verdensrekord. Her er de misfornøyde med det nye forslaget. Noen er sinte, andre bare oppgitt:

- Nå er det nok bommer!

- Dette går utover bygda!

- Vi har ikke busser!

Folk er engasjerte. Meningene mange.

Skremmende

Daglig leder hos Orkla Shipping på Orkanger, Atle Larsen, er også bekymret over utviklinga.

- Det er skremmende å høre dette sett fra et bedriftsøkonomisk perspektiv, sier han.

Han er ikke bare bekymret på næringslivets vegne. Han synes det er urettferdig at befolkninga i distriktene må lide for vedtak politikerne i byen gjør.

- Det er folk i distriktene som får lide for at det kanskje skal bli bedre miljø i byen. Kostnadsmessig kan det også bli ei utfordring. For vår del koster det allerede 350 000 kroner i året, forteller Larsen.

Kommunalråd i Trondheim, Aase Sætran, mener det ikke innebærer noen økning i kostnader å sette opp to nye bommer.

- Det vesentlige må jo være hvor mye man betaler, ikke hvor mange bommer man passerer. Det er en forutsetning fra AP sin side at man ikke skal betale ekstra på den aktuelle strekningen, forteller Sætran.

Dette har Atle Larsen svært liten tro på.

- Når bommene først kommer, så er det nok ingen som får kjøre gratis.. Pengene skal jo gå til miljøtiltak i Trondheim. Dagens bommer går jo til helt andre formål, avslutter Larsen.