Venter kraftig strid i KrF

Valgforsker tror det er duket for skjerpet indre strid i Kristelig Folkeparti, og at Høybråtens avgang ikke løser problemene.

Professor og valgforsker ved NTNU, Anders Todal Jenssen

Professor Anders Todal Jenssen tror partilederens avgang fører til at sterke krefter slipper løs.

Foto: Lars Erik Skjærseth / NRK

– Det at Dagfinn Høybråten går av som partileder, åpner for en ytterligere intern strid mellom lederkandidatene i partiet, sier professor og valgforsker ved NTNU, Anders Todal Jenssen.

Han regner med at de ulike lederkandidatene og deres støttespillere kommer til å markere seg sterkt i tida som kommer.

– Deres talspersoner kommer til å gå på banen med mer eller mindre raffinerte innlegg og utspill for sin kandidat og mot de andre.

Tre lederkandidater

Jenssen vil ikke peke ut hvem som ligger an til å bli den nye lederen, men det er god grunn til å tro at de kandidatene som peker seg ut er nestleder Dagrun Eriksen og stortingsrepresentantene Knut Arild Hardeide og Hans Olav Syvertsen.

– Et lederskifte vil ha mindre å si enn mange ser ut til å mene. Det avgjørende er politikken, sier Jenssen.

Kraftig krise

Han mener det må store grep til i Kristelig folkeparti som nå, på enkelte meningsmålinger, er under sperregrensa.

– Mye må skje når krisa er så dyp som den er i Kristelig folkeparti nå. De bør ikke bruke tid til å finne ut hva de er internt uenige i, men heller finne ut hvordan de står i forhold til andre parti og skape politikken ut i fra det. Som regel er en slik framgangsmåte mer fruktbar, sier Jenssen.

Han tror ikke påstanden om at Høybråten har en autoritær lederstil har veldig stor betydning.

– Jeg tror intern lederstil stor sett har hatt en indirekte effekt om det har hatt noen effekt i det hele tatt. Politisk har det vel ført til at de politiske utspillene har vært smalere enn de trengte å være og at andre i partiet ikke har kommet fram. Partiets problem er at de mangler en stor vinnersak og at de ikke er synlige nok for velgerne, sier Jenssen.