NRK Meny
Normal

Venter full storm på kysten

Vind opp mot full storm og store nedbørsmengder ventes å treffe landsdelen i morgen. Det er også varslet flom og fare for jordskred.

storm
Foto: met.no

– Vi kan forvente sørvest liten storm og fra litt utpå dagen, full storm på kysten, sier Jørgen Grønneberg, vakthavende meteorolog ved Vervarslinga på Vestlandet til NRK.

Kraftigst i ytre strøk

Vindretningen gjør at det er de ytre kyststrøkene som er mest utsatt.

– Litt inn fra kysten vil man merke det på den måten at du kanskje har stiv til sterk kuling, og at vindkastene kan komme opp i liten storm for eksempel.

Store nedbørsmengder

I tillegg ventes det mye nedbør nord for Trondheim.

– Det kan komme 40 til 70 millimeter i løpet av onsdagen, sier Grønneberg.

I indre og høyere strøk kommer nedbøren som snø.

– Det vil begynne som regn bare på kysten og snø i indre og høyere strøk. Men utover dagen vil snøgrensa komme helt opp til 800 til 1 000 meter.

– Når slår dette været inn?

– Det vil øke på med vind og nedbør fra onsdag morgen. Den kraftigste vinden og mest nedbør vil vi ha fra litt utpå dagen i morgen, sier meteorologen.

Fare for jordskred

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har sendt ut varsel om jordskredfare i Trøndelag. Årsaken er at det er regnet som er ventet, samt snøsmelting.

– Bratte skråninger, bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatt, heter det i meldingen.

NVE anbefaler at stikkrenner og dreneringer blir renset.


Varsel om flom

NVE har også sendt ut varsel om flom på gult nivå i Trøndelag og Nordland. De venter økt vannføring nord for Trondheimsfjorden onsdag og torsdag.

– Vannføringen i enkelte mindre og mellomstore vassdrag ventes å nå flom på gult nivå, heter det i meldingen.

Det er fare for lokale oversvømmelser, og det er viktig at sluker og kulverter holdes åpne for å redusere risikoen for skader, heter det i varselet.

Storm på Frøya

Kyststrøkene kommer til å få den kraftigste vinden. Dette bildet er tatt på Frøya ved en tidligere anledning.

Foto: Petter Vidar Vågsvær