Venter en fergerevolusjon langs kysten

Norske ferger er i ferd med å bli mye mer miljøvennlige. Halvparten av fergene skal i løpet av ti år bli elektriske eller ha nullutslipp.

Elferga Ampere

Bilferga Ampere trafikkerer over Sognefjorden, og var verdens første eldrevne ferge.

Foto: NRK

Myndighetene jobber nå aktivt med å få norske bilferger mer miljøvennlige. Går det som Vegdirektoratet håper, skal utslippene ned tilsvarende utslippet fra 200.000 biler.

Fornyer fergeflåten

– I løpet av ti-tolv år vil vi ha fornya kontraktene på store deler av fergeflåten. Det vil bety at halvparten av fergene skal gå på strøm, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen til NRK.

Myndighetene varsler nærmest en revolusjon langs norskekysten de kommende årene når det gjelder miljø.

– De nye kravene vil føre 400.000 tonn mindre i klimautslipp, og det tilsvarer utslippene fra et par hundre tusen biler hvert år, fortsetter Moe Gustavsen.

Terje Moe Gustavsen

Vegdirektør Terje Moe Gustavsen tror på et grønt skifte langs kysten.

Foto: Kjartan Ovesen/NRK

Stor aktør

Siemens i Trondheim er en av flere selskaper som ønsker å bli en stor aktør i det grønne skiftet på kysten. De har levert teknologi til verdens først eldrevne bilferge, Ampere, som går over Sognefjorden.

– Ampere har lagt bak seg en strekning tilsvarende tre ganger rundt ekvator, og teknologien fungerer. Jeg har tvilt på batteriteknologien i det norske markedet, men vi kan forsikre at batterikapasiteten her er så stor at det ikke er noe problem å frakte 120 biler og 360 passasjerer over fjorden, sier salgssjef Odd Moen i Siemens Norge.

Nullutslipp

Odd Moen

Odd Moen er salgssjef i Siemens Norge.

Foto: Kjartan Ovesen/NRK

Allerede denne uka utlyses nye anbud i Møre og Romsdal. Her er kravet at tre av fire ferger skal ha nullutslipp, mens den siste skal ha lavutslipp.

– De selskapene som kan levere gode miljøferger får en fordel her, rett og slett, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen.