Vellykket PD-bekjempelse

Alt tyder på at tiltakene som ble satt i verk da den fryktede laksesykdommen pancreas disease ble påvist i oppdrettsanlegg på Hitra og Smøla, har vært vellykkede.

oppdrettsanlegg
Foto: Marita Andersen / NRK

- Vi er veldig fornøyde med de resultatene vi har sett frem til nå hvor det ikke har oppstått nye tilfeller av sykdommen, sier Bjørn Barstad, oppdrettssjef i Salmar.

I vår ble det påvist tre tilfeller av PD(Pancreas disease)i Midt-Norge. To på Smøla og ett på Hitra.

Ingen garanti

PD er et virus som angriper bukspyttkjertelen til laksen og medfører høy dødelighet og tap for oppdrettsnæringen.

- Vi har ingen garanti for at dette ikke skal skje igjen. Mest sannsynlig vil vi i fremtiden se tilfeller av denne sykdommen i flere anlegg, sier Barstad.

Smitte

Mattilsynet fikk mistanke om at anlegget på Hitra var infisert i vår, og anlegget ble båndlagt den 8. april.

Frykten for at det skulle spre seg videre til andre anlegg gjorde at Mattilsynet bestemte at den smittede laksen skulle slaktes ut med en gang.

- PD kan fisken få på mange måter. Viruset kan føres med vannstrømmen eller kontaktsmitte blant fisk, forteller Barstad.

Fornøyd

Et overvåkningsprogram som i ettertid er gjennomført i samarbeid med oppdrettsnæringen viser at det ikke har oppstått nye tilfeller av sykdommen.

- Vi klarer å holde det i sjakk nå, og håper at det blir lenge til neste gang, sier Barstad.