Vei åpnet igjen

E39/Fylkesvei 714 er åpnet for dirigering etter å ha vært stengt på grunn av berging av et vogntog.