Hopp til innhold

Vegvesenet stanser all brubygging

Statens Vegvesen stanser midlertidig ti bruprosjekter inntil de vet hva som gikk galt i Trondheim.

– Vi har tatt en runde for å se om det pågår tilsvarende bruarbeider for øyeblikket. Det gjør det ikke, sier direktør Lars Erik Hauer i Veg- og transportavdelingen i Statens Vegvesen.

Alle bruer som bygges på samme måte som brua i Trondheim settes på vent fram til Statens Vegvesen vet hva som gikk galt da en bro under bygging kollapset og to mennesker mistet livet.

– Vi har tatt en runde for å se om det pågår tilsvarende bruarbeider for øyeblikket. Det gjør det ikke, sier direktør Lars Erik Hauer i Veg- og transportavdelingen i Statens Vegvesen.

– Hadde vi funnet slike arbeider hadde vi stoppet dem.

Settes på vent

Vegvesenet har likevel oppdaget flere prosjekter under planlegging med tilsvarende byggemetode som ikke er kommet like langt som brua i Trondheim.

– De setter vi på vent inntil vi vet hva som har skjedd, slik at vi kan gjøre tilstrekkelige tiltak.

– Hvor mange prosjekter er det snakk om?

– Vi snakker om ti prosjekter fra nå og framover de neste to årene.

To av disse bruprosjektene er i Trondheim. Det gjelder utvidelse av E6 ved City Syd og to bruer på E6 Øst over Omkjøringsveien (Rotvollkrysset). Alle disse tre bruene bygges på samme måte. Begge prosjektene er i regi av Statens Vegvesen.

Bynære strøk

Det er ikke uvanlig å la trafikken passerer under en bro som skal støpes.

– Dette har blitt mer og mer vanlig. Vi bygger mer og mer i byområder, og langs eksisterende veier, hvor trafikken må gå, sier Hauer.

– Dette stiller krav til sikkerhet for de veifarende og for anleggsarbeiderne. Samtidig må vi tenke på trafikkavvikling og framkommelighet generelt.

Setter risiko først

I avveiningen mellom framkommelighet og sikkerhet er Lars Erik Hauer ikke i tvil.

– Det er helt klart at prioriteten ligger på sikkerhet. Vi går ikke på akkord med sikkerheten.

Det kan bli slik at vi endrer måten å jobbe på. Det kan medføre at veier blir stengt, men det får vi vurdere fra prosjekt til prosjekt. Det viktigste er å sørge for sikkerheten, både til de som arbeider på anlegget, men også for de veifarende.

Selv om risikoen for personskader økes når trafikken får fortsette under broer hvor det skal støpes betong ble ikke trafikken stanset i går. Nå vurderer Vegvesenet å endre rutinene for å hindre at flere liv går tapt:

– Det er klart at der vi har prosjekter der det går trafikk samtidig med byggearbeidene, så er risikoen høyere.