Vegvesenet ser på strømledning over E39

Et prosjekt i regi av Statens vegvesen ser på muligheten for at lastebiler på E39 mellom Kristiansand og Trondheim kan drives med strøm fra ledninger over veien – slik som trikk og tog gjør.

Bomringen på Forus

Kanskje vil lastebilene på E39 få strøm fra kabler over veien i framtida.

Foto: Bjørn Grimen / NRK

Prosjektet heter ElinGO. Vegvesenet er ansvarlig, og prosjektledelsen er det SINTEF som står for, ifølge E24.

Også ti andre selskaper, universiteter, etater og organisasjoner er med. Oppdraget er å finne ut hvordan hele godstransporten langs E39 fra Kristiansand til Trondheim kan elektrifiseres.

– Utgangspunktet er klimautfordringa. Sånn som det ligger an nå så vil vi se en stor vekst i godstransporten fram mot 2050. Derfor er det viktig å få den klimavennlig, sier seniorrådgiver Tom Nørbech ved seksjons for trafikkplanlegging i Statens vegvesen til NRK.

Ikke gode nok batterier

Siemens er med i prosjektet for å bidra med den kunnskapen de har om elektrifisering av tungtransporten. De har tatt med seg et konsept de kaller eHighway. Det er et konsept hvor elektrisk kraft overføres til kjøretøyene via en pantograf som er montert på lastebilen. Akkurat sånn som trikker og trolleybusser gjør i dag.

– Batteri har per i dag en begrenset rekkevidde. Teknologien er i stadig utvikling, og fremtidig batterikapasitet øker stadig. Men tunge trailere og lastebiler har behov for løsninger med større rekkevidde og mer energi enn dagens elbiler. Og dagens batteriteknologi er ikke kommet hit ennå at de kan dekke et slikt behov. Derfor ser vi at en løsning med kontaktledning med en pantograf vil kunne gi lastebiler tilstrekkelig med energi underveis, sier Jahr til E24.

Tre treknologier

Norge har som mål å kutte klimagassutslippene med 40 prosent innen 2030. Skal Norge klare det så må alle delene næringslivet bidra.

Prognoser for godstrafikk sier at den vil øke med 65 prosent fram til 2050. Det er derfor nødvendig med grep dersom transportsektoren skal greie å kutte sine utslipp.

Prosjektet er fortsatt litt i oppstartsmodus. Målet er å gi en anbefaling om teknologi for "elektrisk E39" innen to år. Håpet er å ha et fullskala pilotopplegg innen 2020.

– Det er tre alternativ. Den ene er kjøreledning som vi kjenner fra trikk og trolleybuss. Det er en nokså gammel og kjent teknologi. Så skal vi se på muligheten for å overføre energien via ei skinne i veibanen. Og så skal vi se på muligheten for å gjøre det trådløst, sier Nørbech.