Vil se om Miljøpakken er rettferdig

Statens Vegvesen starter nå en evaluering av Miljøpakken i Trondheim. Målet er å finne ut om innkrevinga av bompenger er rettferdig.

Bomstasjonen på Være

Statens vegvesen vil finne ut hvem som betaler og hvem som ikke betaler, og skal evaluere Miljøpakken.

Foto: Stein Roar Leite / NRK

Randkommunene synes det er viktig å vite hva de får igjen for å være med på spleiselaget.

Hvem betaler?

– Det vi skal se på er hvor trafikken som går gjennom bommen kommer fra, og hvor de skal. På den måten ser vi hvem som betaler og hvem som ikke betaler, sier avdelingsdirektør i Statens Vegvesen, Eva Solvi.

– Det er ganske mye trafikk i Trondheim som går innenfor bomringen. Men selv om du bor innenfor ringen, så er du av og til utenfor så alle er med og betaler. Men vi skal se om det er forskjeller, og om noen bidrar mer enn andre.

På tide

arne braut

Fylkesvaraordfører Arne Braut ser frem til en evaluering av Miljøpakken.

Foto: Privat

Fylkesvaraordfører Arne Braut mener det er på tide med en evaluering av den kompliserte miljøpakken.

– For noe misnøye har det vært med Miljøpakken. Ikke på innhold og tiltak, men på byrdefordelingen mellom de som yter og de som nyter, sier Braut.

I forbindelse med innføringen av trinn 2 i Miljøpakken og plasseringen av de nye bomstasjonene, var det ifølge Braut viktig å fange opp skjevhetene og få et mer rettferdig innkrevingssystem. Mye med bakgrunn i innspillene som var kommet, blant annet fra randkommunene.

– Det er mange kommuner som kunne ha tenkt seg og investert i gang- og sykkelveier. Og her er randkommunenes befolkning med og betaler gang- og sykkelveier i Trondheim. Det kan jo være greit det, men hva får de igjen for det, spør Braut.

– Hovepoenget er at vi skal få et grunnlag for å vurdere om innkrevinga har foregått i forhold til det som var ønsket i sin tid.

Glad for evaluering

Henning Lervåg

Sekretariatsleder for Miljøpakken, Henning Lervåg, ser frem mot en evaluering.

Foto: Stein Roar Leite / NRK

Sekretariatsleder for Miljøpakken i Trondheim, Henning Lervåg, synes det er bra at Statens Vegvesen evaluerer Miljøpakken.

– Det vil alltid være sånn i et bomsystem at det er litt forskjell på hva du får tilbake. Så er det opp til politiske myndigheter å ta stilling til resultatene som kommer frem. Om det her er noe man ønske å endre på, eller om de er fornøyd med resultatene man får, sier Lervåg.

Statens Vegvesens evaluering av Miljøpakken skal være klar i løpet av senhøsten.