Vedtar ikke millionbot etter lakserømming

Oppdrettsselskapet Salmar vedtar ikke forelegget på fire millioner kroner etter den store lakserømmingen på Hitra.

Lakserømming Hitra

175.000 laks rømte fra dette anlegget på Hitra i februar.

Foto: Jøte Toftaker / NRK

– Vår vurdering er at foretaksstraffen er for streng og at det ikke er tatt hensyn til at det har vært brudd på interne prosedyrer, sier konsernsjef i Salmar Yngve Myhre til NRK.

Selskapet ble ilagt en bot på fire millioner kroner etter at 175.000 laks rømte fra et oppdrettsanlegg på Hitra i Sør-Trøndelag i februar.

Yngve Myhre

Yngve Myhre.

Foto: Holm, Morten / SCANPIX

Nå er det altså klart at de ikke vil vedta forelegget, som er det største som er gitt etter en lakserømming i Norge.

Rutinebrudd

Ifølge Salmar sier advokat Eirik Edvartsen at det som skjedde taler i mot en foretaksstraff på dette nivået.

– Selskapet har etablerte rutiner som vi mener tilfredsstiller lovpålagte krav i forhold til akvakulturloven. Og da sier vår advokat at det ikke er nødvendig og rimelig med foretaksstraff av denne størrelsen, sier konsernsjefen til NRK.

– Skal ikke skje

Myhre trekker også fram at Salmar sterkt har beklaget det som skjedde.

– Rømming av et slikt omfang er svært alvorlig og skal ikke skje fra våre anlegg.

Salmars konsernsjef opplyser at lakserømmingen har hatt betydelige økonomiske konsekvenser. I tillegg har den vært en omdømmemessig belastning for selskapet.

Havner i retten

Statsadvokat Bjørn Soknes

Førstestatsadvokat Bjørn Kristian Soknes.

Foto: Hommedal, Marit / SCANPIX

Førstestatsadvokat Bjørn Kristian Soknes sier NRK at han tar Salmars beslutning til etterretning.

– Jeg konstaterer at det andre forelegget mot driftslederen er vedtatt. Og når nå Salmar har valgt å ikke vedta forelegget mot firmaet, er konsekvensen at vi oversender saken til behandling i Fosen tingrett.

Han regner med at saken kommer opp i løpet av våren 2012.

– Hva mener du om Salmars begrunnelse? De mener blant annet at det ikke er tatt hensyn til at det er snakk om brudd på prosedyrer de har i selskapet?

– Nå skal ikke jeg begynne å prosedere saken, jeg mener vi har et godt grunnlag for det forelegget som er utstedt. Selskapene blir ofte dratt til ansvar, også når det er brudd som er foretatt av ansatte i firmaet. Det er ikke noe spesielt i denne saken, sier Bjørn Kristian Soknes.

Siste fra Trøndelag

Fotballegenden Nils Arne Eggen gravlegges