Vedtar bot etter forsømmelser i barnevernet

Midtre Namdal samkommune vedtar forelegget på 75.000 kroner de fikk for forsømmelser innenfor barneverntjenesten. – Vi er lei oss for det som skjedde, sier ordfører Per Olav Tyldum.

Barnevern

Barnevernet i Midtre Namdal samkommune har sviktet over 100 barn. Nå aksepterer de forelegget på 75.000 kroner.

Foto: www.colorbox.com

Per Olav Tyldum

Per Olav Tyldum er ordfører i Midtre Namdal samkommune.

Foto: Espen Sandmo, NRK

Midtre Namdal samkommune omfatter Overhalla, Namsos, Fosnes og Namdalseid, og fikk forelegget fordi barnevernet har vist grov uforstand i tjenesten. Dette dreier seg om behandlingen av over 100 barn.

– Er oppriktig lei oss

– Vi har i dag valgt å godta forelegget fra Riksadvokaten, og vi er oppriktig lei oss for det som har skjedd, sier ordfører i samkommunen, Per Olav Tyldum, til NRK.

Det var i april 2013 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag anmeldte Midtre Namdal samkommune. Bakgrunnen var opplysninger og funn under tilsynet med barnevernstjenestens henleggelsespraksis.

– Riksadvokaten vurderer denne saken slik at samkommunen ikke har gitt barna den behandlingen de har krav på. Det er grunnen til at vi reagerer med en foretaksstraff, sa førstestatsadvokat Anne Grøstad ved Riksadvokatens kontor til NRK tidligere denne uka.

106 barn rammet

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag gikk gjennom rapporter fra 2008 til 2013, og avdekket 149 ulovlige henlagte barnevernssaker. I alt 106 barn ble rammet av et sviktende barnevern.

Saken ble først henlagt av statsadvokaten, men Riksadvokaten omgjorde henleggelsen etter klage fra Statens helsetilsyn.

– Vi har tatt grep etter at dette ble avdekket, og det påpeker også Riksadvokaten i sin redegjørelse. Dermed kan vi si at situasjonen er blitt bedre innenfor barnevernet i samkommunen, sier ordfører Per Olav Tyldum.

Satser på barnevernet

De siste årene har samkommunen økt satsingen på barnevernet som neste år får et budsjett på 38 millioner kroner. I 2008 var det åtte ansatte, mens det nå er 20 ansatte i barnevernet i de fire kommunene.

– Siden 2012 er barnevernet tilført mye ressurser, og vi har rekruttert inn mange nye til tjenesten. Vi har også hevet kompetansen, og gjort tiltak for en videreutvikling av tjenesten. Dette skal vi fortsette med framover, lover administrasjonssjef, Tor Brenne, i Midtre Namdal samkommune.

Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne ser alvorlig på saken, og er glad for at samkommunen nå vedtar forelegget.

– Kommunene har sviktet sine mest sårbare ved at barneverntjenesten grovt har forsømt sin plikt etter loven. Denne saken sender et signal til alle kommuner i landet om at svært alvorlig svikt i tjenesten vil kunne medføre straffansvar, sier hun.

Det skal være første gang en slik straff blir gitt i forbindelse med saksbehandling i barnevernstjenesten. Horne mener saken bør være en vekker for kommunene den gjelder.

– Svikt i barneverntjenestens arbeid skal tas alvorlig. Det er fullstendig uakseptabelt at slik svikt gjentar seg, sier hun.

– Barn skal beskyttes

Solveig Horne

Barneminister Solveig Horne er glad for at Midtre Namdal samkommune har akseptert forelegget de fikk.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Horne sier saken viser viktigheten av at kommunene prioriterer barnevernet.

– Barn skal beskyttes mot alle former for omsorgssvikt og overgrep. Derfor er det avgjørende at bekymringsmeldinger følges opp av den kommunale barneverntjenesten. Det er viktig at meldingene håndteres snarest mulig og at de undersøkes grundig, sier Horne.

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har nå lukket tilsynssaken, både når det gjelder systemsvikten og sakene knyttet til de enkelte barna som ble rammet.