Hopp til innhold

Her har sykepleiere begynt å gjøre jobben til legene

Øyeleger klarte ikke å ta unna rushet av pasienter som skulle øyeopereres. Løsningen ble at sykepleierne tok over jobben.

Sykepleier Katharina Otterstad Garnes åpner øyet til Bjørn Mobeck for å klargjøre til operasjon

STIKK FOR BEDRE SYN: Katharina Otterstad Garnes gjør siste forberedelse før hun skal sette sprøyte i øyet til Bjørn Mobeck.

Foto: Kirsti Kringstad / NRK

Bjørn Mobeck tar av brillene, dekker håret med en grønn hette og får øyedråper i høyre øye. Bedøvende dråper.

Om få minutter skal han få en sprøyte rett i øyet.

Han skal gjennom Norges vanligste øyeoperasjon. Men kvinnen som gjør seg klar til jobben er ikke lege. Hun er sykepleier.

Medisin rett i øyet

– Jeg er her for tredje gang, og har alltid følt meg trygg, sier Bjørn Mobeck, og tar plass i operasjonsstolen.

Kontrollert setter sykepleier Katharina Otterstad Garnes spissen i øyet til pasienten, og sprøyter inn medisinen Avastin.

INJEKSJON: Se at Bjørn Mobeck og Marie Louise Harbitz Eklund får sprøytestikk i øyet av sykepleier Katharina Otterstad Garnes.

Forhåpentligvis har Mobeck klarere syn om noen uker.

Pasienter som tidligere ble svært svaksynte eller blinde, kan nemlig beholde synet takket være intravitreal injeksjon. Injeksjonen, eller operasjonen som fagfolkene sier, regnes som en øyefaglig revolusjon.

En revolusjon som ga et rush av pasienter. Rushet var så voldsomt at øyeleger på sykehusene ikke fikk gjort stort annet enn rutinemessige sprøytestikk i øyeepler.

– Andre operasjoner og oppgaver kom i andre rekke. Denne operasjonen er så viktig at vi måtte prioritere den, sier Dordi Austeng, overlege ved øyeavdelingen på St. Olavs hospital og førsteamanuensis ved NTNU.

Like trygt og effektivt

Bare på St. Olavs hospital gjorde de i fjor rundt 6.000 slike stikk fordelt på 900 pasienter. Arbeidspresset var starten på det omfattende forskningsprosjektet «Øyenstikker».

St. Olav og NTNU ville finne ut om sykepleiere kunne ta over for legene.

De rekrutterte over 300 pasienter. Halvparten av dem ble stukket av leger. Den andre halvparten av sykepleiere.

Nå har svaret kommet: Det er like trygt, og har like god effekt.

Katharina Otterstad Garnes holder en sprøyte. Sprøytespissen med en dråpe er i fokus

GJØR LEGEJOBBEN: Inngrepet er rutinemessig, men krever grundig opplæring. Katharina Otterstad Garnes og de andre sykepleierne ved St. Olavs hospital har fått nettopp det.

Foto: Kirsti Kringstad / NRK

Katharina Otterstad Garnes og ti av sykepleierkollegene hennes rullerer på å gjøre jobben.

– Den er teknisk krevende, noe som gjør arbeidshverdagen ekstra spennende. Du må være skjerpet, sier hun.

Forskningsresultatet førte til at øyeavdelingen fikk ansette flere sykepleiere.

– Det er kjekt at vi har fått tilliten til å ta over legeoppgaver. Den grundige opplæringen gjør at jeg føler meg trygg når jeg står her.

– Unødvendig å bruke overkvalifiserte folk

Stine Bolme har stått i spissen for Prosjekt Øyenstikker.

– Jeg er ikke overrasket over at sykepleiere gjør jobben like bra. Dette var hypotesen vår, sier Bolme, assistentlege ved øyeavdelingen på St. Olav og doktorgradsstipendiaten ved NTNU.

Stine Bolme smiler i kamera, ved siden av et apparat for å ta synstest

Assistentlege og doktorgradsstipendiat Stine Bolme.

Foto: Kirsti Kringstad / NRK

Overlege Dordi Austeng mener vi må sørge for at oppgaver gjøres på lavest mulig nivå i alle deler av helsevesenet.

– Vi bør ikke bruke overkvalifiserte folk til arbeid som krever kortere utdanninger. Prosjektet vårt er et bevis på at god opplæring av sykepleiere er nok, sier Austeng.

Hun tror det garantert er mange oppgaver som kan overføres på samme måte.

Portrettbilde av Dordi Austeng, med bokstavtavle for synstester i bakgrunnen

Overlege og førsteamanuensis Dordi Austeng.

Foto: Kirsti Kringstad / NRK

Øker statusen til sykepleiere

Sykepleierforbundet applauderer at medlemmene får mer ansvar – så lenge det gjøres riktig.

Forbundsleder Eli Gunhild By er tydelig på at det er problematisk om sykepleiere overlesses med oppgaver utenfor kjerneområdet sitt.

– På øyeavdelingen i Trondheim har de gjort det på riktig måte. Slik oppgavegliding vil på sikt øke statusen til sykepleiere, mener By.

Det mangler sykepleiere i Norge. Ikke fordi få vil inn i yrket, men fordi mange faller av. Én av fem sykepleiere slutter innen ti år. Hovedårsakene er mangel på helstillinger, krevende arbeidsforhold og lav lønn.

By tror vi vil se mer av oppgavegliding fra leger til sykepleiere fremover, og at det kan få flere til å stå lengre i jobb.

– Kompetanseheving som dette bør få uttelling i form av bedre lønn.

Norges blindeforbund er glade for å høre om forskningsresultatet.

– At personer med AMD nå får raskere behandling på St. Olavs hospital er et viktig ledd i kampen mot blindhet, sier fungerende generalsekretær, Karsten Aak, som selv er sterkt svaksynt.