Varsler nye år med bompenger i Trondheim

– Vi får ikke penger fra staten hvis vi ikke har bompengeinnkreving, sier trondheimsordfører Rita Ottervik (Ap). Frp mener ordføreren farer med løgner.

Bompenger

Flere tiltak for kollektivtrafikk, samt gående og syklende, delfinansieres av bompenger i Trondheim frem mot 2024.

Foto: Leif Dalen / NRK

I går skrev Trondheim kommune, som den første i landet, under en Bymiljøavtale med staten og fylkeskommunen.

Avtalen gir byen 3,76 milliarder kroner over åtte år, til utbygging av et såkalt superbuss-tilbud og andre tiltak for kollektivtrafikk, gående og syklende.

Staten skal etter intensjonsavtalen betale halvparten av store prosjekter, forutsatt at den andre halvparten er finansiert lokalt.

Mange slike tiltak i Trondheim delfinansieres i dag av bilistene med bompenger gjennom Miljøpakken, som har avtaleperiode frem til 2024.

– Aktuelt å forlenge

Rita Ottervik, ordfører i Trondheim (Ap)

– Vi skal forhandle om Miljøpakke 3 i løpet av våren, altså en utvidelse av både veiutbygging og satsing på kollektiv og miljø. Da er det aktuelt å forlenge bompengeperioden, sier Rita Ottervik (Ap).

Foto: Bent Lindsetmo / NRK

Skal Trondheim fortsatt få til store utbygginger, kommer en ikke utenom bompenger, fastslår ordføreren:

– Vi skal forhandle om Miljøpakke 3 i løpet av våren, altså en utvidelse av både veiutbygging og satsing på kollektiv og miljø. Da er det aktuelt å forlenge bompengeperioden. Det er et krav fra staten at vi skal ha bompengeinnkreving, underforstått at bompengeinnkrevingen kommer til å fortsette, sier Ottervik til NRK.

– Også lenger enn det som allerede er bestemt?

– Det betyr at vi må forberede oss på å gjøre det, for vi får ikke penger fra staten hvis vi ikke har bompengeinnkreving, sier Ottervik.

– Ansvarsfraskrivelse

Elin Marie Andreassen mener veisaltinga må reduseres

– Det virker som Ottervik vil rettferdiggjøre bompengeinnkreving ved å skylde på staten, sier Elin Marie Andreassen (Frp).

Foto: Ole Jørgen Finnes

– Ottervik kommer med en løgnaktig framstilling av virkeligheten, sier Elin Marie Andreassen, kommunalråd for Frp i Trondheim.

Andreassen viser til at Arbeiderpartiet med ordføreren i spissen selv har initiert til galopperende vekst i bompengeinnkreving i Trondheim:

– Det er en regelrett ansvarsfraskrivelse å si at dette er noe som kommunen må gjennomføre for å få belønningsmidler. Det virker som Ottervik vil rettferdiggjøre bompengeinnkreving ved å skylde på staten. Staten krever innsats for å få flere til å gå eller ta buss, men sier ingenting om at bompengeinnkreving må benyttes.

Vil skrinlegge trikken

Andreassen nevner to tiltak for best mulig bruk av de offentlige midlene.

– Frp har foreslått å skrinlegge trikkesatsinga for å bruke mer på buss og superbuss-traseene. I tillegg må vi legge til rette for flere boliger i sentrum. At folk kan leve og bo uten å være avhengig av bilen er et vanvittig godt miljøtiltak, sier Andreassen.

– Staten krever 50 prosent egenandel for å gi oss bymiljøavtale. Det fører til at vi må ta inn bompenger. Vi kan selvsagt takke nei, svarer Ottervik.

Kan egenandelen komme fra noe annet enn bompenger?

– Alternativet er drivstoffavgift, men også dét er Frp imot. Drivstoffavgift har vist seg å være vanskelig å gjennomføre uten større geografiske områder som samarbeider, sier Ottervik.

Norges lengste buss

VIDEO: NRK var med på kjøretest av en såkalt superbuss i desember i fjor.