Kjører videre uten å varsle om dyrepåkjørsel

De som har ansvaret for å avlive skadde dyr, er bekymret for at dyrene må lide unødig lenge.

påkjørt rådyr

Det er ikke straffbart å kjøre på dyr, men alle plikter å varsle politiet om det skjer. FOTO: Camilla Bilstad

700 hjortevilt ble påkjørt av bilister langs trønderske veier i 2013.

De som rykker ut og avliver skadeskutte dyr, er bekymret over at stadig flere stikker av uten å melde fra.

Medlemmene i ettersøksringen i Stjørdal har fått flere meldinger om bilførere som bare kjører videre uten å varsle, etter at de har kjørt på vilt langs veiene i kommunen. Det melder Stjørdalens Blad.

Dyrene lider unødig

– Vi liker dette veldig dårlig. Konsekvensen er at dyra må lide ekstra, fordi det tar lengre tid før vi får foretatt en avlivning, sier leder i ettersøksringen, Per Olav Elverum.

Han mener bilistene er mest slepphendt med å varsle når det kjøres på rådyr.

– Etter påkjørsel med elg er gjerne skadene såpass store at det er vanskelig å bare kjøre videre, sier han.

Elverum mener det egentlig bør være veldig enkelt å varsle om påkjørsel av dyr.

– Det er ingen som kan noe for at de kjører på et rådyr som hopper uti veien. Du mister ikke engang bonus på forsikringen om bilen får skade. En telefon til politiet er alt som skal til, sier Per Olav Elverum.

Plikt til å varsle

Per Olav Elverum

Per Olav Elverum er jeger og leder i ettersøksringen i Stjørdal. Hans erfaring er at stadig flere lar være å varsle politiet når de kjører på vilt.

Han understreker at Vegtrafikkloven er klinkende klar på at alle bilførere som kjører på vilt, har en plikt til å varsle myndighetene om dette.

Også andre kommuner med mye vilt langs veiene opplever det samme. Gudbrand Sørheim i Ytre Namdal bekrefter at også i Vikna og Nærøy opplever de at sjåfører lar være å varsle når de har kjørt på dyr.

– Særlig gjelder dette påkjørsel av rådyr, sier Sørheim.

Lensmann Berit Trønsdal i Oppdal bekrefter at de også der blir det funnet rådyr og hjort som har blitt påkjørt uten at politiet har fått beskjed.

Ikke straffbart

– Vi kan ikke vente at folk finner nummeret til viltnemnder og ettersøksringer, men telefonnr. 02800 kan brukes over hele landet. Da kommer du til nærmeste politi, og det er de som skal ha beskjed, forklarer Trønsdal.

Å kjøre på et dyr er ikke straffbart. Men ifølge viltloven kan det bli straffbart dersom du ikke melder fra, eller stopper for å sjekke tilstanden til dyret. At du varsler fra til politiet er også en forutsetning for forsikringsdekning for eventuell skade på bil, ifølge politiet.

Dette gjør du:

Er du så uheldig å kjøre på et dyr, er det dette du skal gjøre:

1. Ring politiet på 02800 og meld fra om hendelsen. De vil gji beskjed videre til rette instans, til fallviltgruppa og til vegmyndighetene for å få fjerna dødt dyr.

2. Om dyret ligg i vegbanen bør det settest ut varseltrekant.

3. Dersom dyret løper fra stedet, skal stedet, og om mulig også fluktretningen, merkes med refleksband, plastpose eller annet tilgjengelig materiale. Dette vil lette muligheten for sporhund å finne skadet vilt.

Det er også varslingsplikt om man kommer over sykt eller skadet storvilt ute i naturen.