Hopp til innhold

NVE varsler om jord- og sørpeskredfare

Mandag ettermiddag varslet NVE om jord- og sørpeskredfare, gult nivå for Trøndelag onsdag, grunnet mye regn og stor snøsmelting.

Jordskred i Flornes

Et jordskred i Flornes i Stjørdal i 2012.

Foto: TOR AAGE HANSEN

Ifølge Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) ventes lokalt mellom 80 og 130 mm nedbør onsdag i tillegg til kraftig snøsmelting og høy grunnvannstand.

Bratte skråninger og områder langs bekker og elver med stor vannføring er spesielt utsatt for skred.

Varselet gjelder for hele Nord-Trøndelag og kommunene Bjugn, Osen, Rissa, Roan og Åfjord i Sør-Trøndelag.

Formålet med varslet er å øke beredskapen ved behov og sette i gang tiltak for å redusere skadeomfanget.

Rensing av dreneringsveier og stikkrenner anbefales. Fare for utløsning av sørpeskred gjelder kun i områder med mer enn 50 cm snø.

Sørpeskred kan løses ut i slake hellinger der vann samles opp. Skredene kanaliseres ofte ned forsenkninger og bekkeløp og kan da utvikle seg til flomskred.