Varmgang i menighetshus

Røykutviklinga har vært i Sverresborg kirkesenter, og ikke i Havstein kirke slik det først ble opplyst om. Røykutviklinga kom av varmgang i noe elektrisk.