Vant frem i eiendomssak på Lian

Et ektepar fra Trondheim har vunnet frem mot Staten i en sak om en eiendom på Lian. Sør-Trøndelag tingrett fastslår at Fylkesmannens vedtak om å gjøre om eiendommens status fra bolig til friluftsområde er ugyldig. Staten, ved Kommunal- og moderniseringsdepartementet, dømmes også til å betale 664.350 kroner i saksomkostninger til ekteparet.