NRK Meny
Normal

Vanskelig situasjon for de yngste søstrene i Jordan

De to yngste av de sju søstrene som ble utvist fra Norge, får ikke starte på skolen i Jordan. Familien har ikke råd til å betale for jordansk fødselsattest og personnummer.

Mohammed Fayez Al Zanghari med døtrene Sara og Nora

UTVIST: Mohammed Fayez Al Zanghari med døtrene Sara og Nora. Søstrene ble utvist fra Norge i fjor.

Foto: Morten Andersen / NRK

– Nora og Sara har verken fødselsattest eller tilhørighet i et land nå, sier Mohammed Fayez Al Zanghari til NRK.

De sju søstrene ble tvangsutsendt i juli i fjor etter å ha bodd ni år i Norge, etter å ha fått endelig avslag på søknaden om oppholdstillatelse. På fredag ble det klart at utvisningsvedtaket ikke blir omgjort, og at de blir værende i Jordan.

Faren deres fortviler over situasjonen og fremtiden deres. De går foreløpig ikke på skole, fordi de verken kan lese eller skrive arabisk.

De to yngste døtrene, Nora og Sara, er født i Norge og har norsk fødselsattest.

Men fordi faren oppga feil identitet for familien for flere år siden, fikk jentene også feil navn i sin fødselsattest.

Trenger 29.000 kroner

Faren ønsker aller helst at jentene skal få komme tilbake til Norge, slik at de kan få gå på skole og ta utdanning her. Skolegang i Jordan kan bli en utfordring for dem, sier han.

Advokat Arild Humlen

MÅ HA DOM: – Det som må til, er en dom i Jordan som tilkjenner de to jentene jordansk statsborgerskap og fødselsnummer, forklarer advokat Arild Humlen.

Foto: NRK

– For å kunne gå på skolen, trenger de fødselsattest og personnummer. Uten det går det ikke, sier Mohammed Fayez Al Zanghari.

Faren har forsøkt å få en fødselsattest i Jordan med korrekt navn, og jordanske personnummer. Det har vist seg å være vanskelig.

Han har oppsøkt ulike rettsinstanser de siste månedene, for å skaffe døtrene en ny jordansk fødselsattest. Han har nå fått vite at dette vil koste omtrent 3000 dinar, som tilsvarer 28.700 norske kroner.

– Dyrt og vanskelig

Advokat Arild Humlen, som førte saken for døtrene i Norge da de forsøkte å få omgjort utvisningsvedtaket, forteller at jentenes situasjon kan løses i Jordan.

– Det som må til, er en dom i Jordan som tilkjenner de to jentene jordansk statsborgerskap og fødselsnummer, forklarer Humlen til NRK.

Å få en fødselsattest i Jordan er ikke helt enkelt, skal vi tro Humlen:

– Det er både dyrt og vanskelig, konstaterer han, og presiserer at han ikke har jobbet med denne delen av familiens situasjon.

(Saken fortsetter under bildet)

Sara og Nora fra familien Al Zanghari

FØDT I NORGE: De to yngste døtrene, Nora og Sara, er født i Norge og har norsk fødselsattest. Men fordi faren bodde i Norge med feil navn, fikk jentene også feil navn i sin fødselsattest.

Foto: Morten Andersen / NRK

Ingen forespørsel

Støttegruppen for de sju søstrene har tidligere støttet familien Al Zanghari med opp mot 150.000 kroner slik at de skulle kunne ta utvisningsvedtaket til retten.

De har foreløpig ikke fått noen forespørsel om å hjelpe familien med å skaffe fødselsattest for de to yngste søstrene, forteller Jørgen Hoffmann i støttegruppen til NRK.

Kjersti Tommelstad og Jørgen Hoffmann i støttegruppa for de sju søstre fra Jordan

KAN BLI AKTUELT: – Jeg oppfatter det slik at de to yngste søstrene nå er statsløse. Det å skaffe dem personnummer og statsborgerskap, slik at de skal kunne ta utdanning, kunne en sikkert ha vurdert å hjelpe dem med. Men dette har vi ikke drøftet ennå, sier Jørgen Hoffmann i støttegruppa for de sju søstre fra Jordan.

Foto: Espen Sandmo / NRK

– Våre vedtekter tilsier at det vi samler inn av penger skal gå til finansiering av rettssak, og kun det. Vi har penger på bok, men disse kan ikke omdisponeres uten videre, sier Hoffmann til NRK.

Personer i gruppen er likevel innstilt på å fortsatt hjelpe søstrene.

Hjelp på annet vis

– Det noen i støttegruppen har snakket om, er å etablere en annen organisasjon som kan samle inn penger for å hjelpe dem med andre ting i livene deres, forteller Hoffmann.

– Jeg oppfatter det slik at de to yngste søstrene nå er statsløse. Det å skaffe dem personnummer og statsborgerskap, slik at de skal kunne ta utdanning, kunne en sikkert ha vurdert å hjelpe dem med. Men dette har vi ikke drøftet ennå, legger han til.

Hvis jentene får jordansk statsborgerskap, tror han ikke dette vil gjøre det vanskeligere for dem å komme tilbake til Norge.

– Jentenes situasjon og historie er den samme. Argumentet for at de skal kunne komme tilbake, handler om at de har en sterk tilknytning til Norge, og det vil ikke svekkes. Men dette har jeg ikke noe formelt grunnlag for å uttale meg om, sier Hoffmann.

Innstilt på å anke

Norske utlendingsmyndigheter påpekte i utvisningsvedtaket at de mener at de sju søstrene ikke oppfyller vilkårene for asyl.

Selv om barns beste skal veie tungt, mener myndighetene at andre innvandringspolitiske hensyn veier tyngre i denne saken. De understreket at faren løy om sin identitet og at familien har oppholdt seg lenge ulovlig i Norge.

Faren sa da han kom til Norge i 2002 at han var en statsløs palestiner. Først i 2013 oppga han familiens korrekte identitet og nasjonalitet: jordansk med palestinsk opprinnelse.

Utvisningsvedtaket blir etter fredagens dom ikke omgjort, men familien er innstilt på å anke avgjørelsen.

Familien ønsker å se hvilke muligheter som finnes for å gå videre med saken, og søstrenes far har snakket med støttegruppen som har hjulpet dem med rettssaken. De skal denne uken snakke med advokat Humlen, for å finne ut hvordan de skal gå frem.