Hopp til innhold

– De som tjener penger vil ikke stoppe dette

Kutymen har tidligere vært at man ikke skal drive valgkamp på valgdagen, men verken politikere eller medier ser ut til å være opptatt av det.

Valgkampreklame

Både Tidens Krav, Aftenposten og Klassekampen kjører på med valgkampreklame på selve valgdagen 11. september. Det er blitt vanlig å drive valgkamp også på valgdagen, mener forsker.

Foto: NRK

Anders Todal Jensen

Valgforsker Anders Todal Jensen, sier gentlemanskulturen på selve valgdagen ser ut til å være historie.

Foto: Randi Lillealtern / NRK

Flere politiske partier har annonser i både riks-og lokalaviser og på nettavisene for å få fram sitt politiske budskap mandag.

– Det med å ha fred på valgdagen er en slags forståelse mellom partiene, ingen formell regel. Det har vært ulikt praktisert i ulike deler av landet. De medier som kan tjene penger på annonsering, tar i mot med takk. De vil ikke bremse en slik utvikling, sier valgforsker og professor på NTNU, Anders Todal Jensen.

Valgkampreklame på valgdagen

Denne reklamen for Arbeiderpartiet har Tidens Krav på sin nettutgave på valgdagen.

Foto: Printscreen, Tidens Krav

Usikker på effekten

Han er likevel ikke sikker på om denne reklamen har noe å si for selve valgresultatet.

– Jeg tror de aller fleste har gjort seg opp en mening. Men vi har også tvilerne. Da er det sånn at den siste informasjonen og inntrykket du får, kan veie veldig tungt.

Todal Jensen har et inntrykk av at bruken av politisk reklame øker, uten at det er gjort registreringer på dette så langt i årets valgkamp.

– Det er en utvikling som har vært undervegs lenge. Det er et uttrykk for at det er lettere for partier å bruke penger på annonser enn å mobilisere fotfolket. Annonser kan du nå langt med om du har god økonomi, sier han.

– Burde tatt en pause

Bjørgulv Braanen

Ansvarlig redaktør i Klassekampen, Bjørgulv Braanen, mener man burde hatt en pause fra valgkampen før valget.

Foto: NRK

Klassekampen har i sin papirutgave mandag ei helside hvor de reklamerer for partiet Rødt. Ansvarlig redaktør Bjørgulv Braanen, sier de ikke har regler for dette.

– Vi har ikke noen policy på at vi ikke skal ha valgkampannonser på valgdagen, vi har åpen annonsepolitikk helt fram til siste dag, sier han til NRK.no.

Har du noen betenkeligheter rundt det?

– Jeg har tidligere tenkt at man i Norge godt kunne tatt en pustepause med både meningsmålinger og reklamer rett før valget. Men det har falt så mange skanser, så jeg føler ikke vi har krefter til å gjøre noe med det.

Valgkampreklame på valgdagen

Fremover fronter Frp's valgkamp 11. september.

Foto: Printscreen