Valgdebatt fra Orkanger

Politikere fra Orkland, Heim og Rindal debatterer ny geografi og nye utfordringer. Rindal er fersk kommune i Trøndelag, og hvem er Orkanger egentlig sentrum for?

Lokalpolitikere fra Orkland, Heim og Rindal debatterer på Orkanger torg.