Værnes bygges ut for 800 millioner

Utbygginga skal sikre et godt flytilbud for regionen og sikre det økonomiske bidraget fra lufthavnen i framtida.

Trondheim Lufthavn Værnes

Utbyggingen av Trondheim lufthavn Værnes skal sikre tilstrekkelig kapasitet til å ta forventet vekst både på utlands- og innlandsreiser.

Foto: Avinor

Styret i Avinor har fattet et nytt vedtak om utbygging av Trondheim lufthavn, Værnes. Totalt skal det bygges ut for 800 millioner kroner, derav skal terminalene utvides for kr. 350 millioner kroner.

– Utbyggingen av Trondheim lufthavn Værnes skal sikre tilstrekkelig kapasitet til å ta forventet vekst både på utlands- og innlandsreiser til og fra Midt-Norge de kommende årene sier konsernsjef i Avinor Dag Falk-Peteresen.

3,7 millioner passasjerer i 2011

Avinor regner med at Værnes vil passere 3,7 millioner passasjerer i 2011. og lufthavnen har en del kapasitetsbegrensninger i infrastrukturen som skaper tidvise køer og negative passasjeropplevelser.

Dag Falk-Petersen, konsernsjef Avinor

Dag Falk-Petersen, konsernsjef Avinor.

Foto: Avinor

Dag Falk-Petersen berømmer de ansatte ved lufthavnen som gjennom god samhandling og engasjement sikrer god punktlighet og regularitet på tross kapasitetsbegrensningene.


Konsernsjefen understreker videre lufthavnens viktige samfunnsbetydning som et knutepunkt i Midt -Norge og som viktig bidragsyter til den regionale utviklingen .

– Trondheim lufthavn, Værnes er den fjerde største bidragsyteren i Avinor-systemet , og investeringene er helt nødvendige for å sikre et godt flytilbud for regionen og sikre det økonomiske bidraget fra lufthavnen i framtiden , sier Falk-Petersen.

I fjor vedtok styret at Trondheim lufthavn Værnes skulle bygges ut for 250 millioner kroner, nå tredobles altså utbygginga.

Tidligere i år ble det bestemt at Gardermoen skal bygges ut for 12,5 milliarder kroner.


Bygger for 5 millioner passasjerer

Trondheim Lufthavn Værnes

Trafikkveksten til og fra Værnes har vært så stor at det har ført til flere flaskehalser i terminalbygningene.

Foto: Jon Arne Hoff Johansen / NRK

– Trønderne har blitt så glade i å reise de siste åra at vi har hatt en trafikkvekst som har ført til at vi har fått flaskehalser både her og der, sier lufthavnsjef Lasse Bardal til NRK.

Han sier at terminalene ved Trondheim lufthavn Værnes er flaskehalser, både med hensyn til kapasitet i publikumsarealene i sikkerhetskontrollen og innsjekk. Det er også for liten kapasitet og teknisk standard på bagasjesystemene.

Bardal sier at fjerning av flaskehalsene vil gi en kapasitetsøkning og legge til rette for en bedre passasjerflyt, samt at de kommersielle arealene utvides.

– Nå bygger vi for å kunne avvikle fem millioner passasjerer, sier Bardal.

Lasse Bardal, lufthavnsjef Værnes

Lasse Bardal er lufthavnsjef på Værnes.

Foto: Avinor

Gjennom luftfartsforum for Trondheim lufthavn, Værnes, har distriktets offentlige myndigheter, politikere og næringsliv engasjert seg sterkt i utviklingen av både flytilbudet og infrastrukturen ved lufthavnen på Værnes.

– Dette engasjementet har vært et viktig bidrag til den sterke veksten lufthavnen opplever. Dette gir seg særlig utslag i nye destinasjoner og høyere frekvenser til utlandet som er svært viktig for næringsutviklingen i distriktet, sier Bardal.

– Svært gledelig!

Fylkesordfører i Sør-Trøndelag, Tore O. Sandvik, mener det er svært gledelig at Avinor-styret nå vedtar en ytterligere kapasitetsøkning på 350 millioner kroner på Trondheim lufthavn, Værnes

Fylkesordfører i Sør-Trøndelag, Tore Sandvik.

Fylkesordfører i Sør-Trøndelag, Tore Sandvik.

Foto: NRK.

– At Avinor nå øker kapasiteten på Værnes med tilsammen nærmere en milliard kroner gjør at de tar ansvar for en flyplass i sterk vekst. Dette er helt nødvendig med tanke på den kraftige utviklingen vi nå ser i trøndersk næringsliv, en voksende befolkning og flere reiselystne trøndere, sier Sandvik.

Han mener at dette også et signal til flyselskapene om at tiden er inne for flere fly på Værnes, samt at der behov for flere direkte destinasjoner. Han mener at både Berlin, Barcelona og Paris nå bør få direkte flyavganger fra Værnes.

Skal være ferdig 1. halvår 2014Terminalprosjektet, omtalt som TU 2013-prosjektet, omfatter en rekke tiltak, der en utvider terminalen i takt med trafikkveksten.

• Utvidelse av innsjekkhall og securityarealer i innlandsterminalen
• Utvidelse av avgangsarealene i utlandsterminalen
• Utvidelse av toalettfasiliteter
• 3 nye passasjerbroer
• Økt kapasitet og redusert sårbarhet bagasjeanlegg
• Ny commuterterminal for propellfly knyttet til innlandsterminalen
• Økt kapasitet kontorarealer og kommersielle arealer til passasjerene

Avinor har tidligere vedtatt utbygging av nye flyoppstillingsplasser, sikkerhetsarealer og lysanlegg på Værnes.
Totalt investerer Avinor for ca 800 mill kroner eks. moms over en fireårs periode ved Trondheim lufthavn Værnes.

Byggearbeidene på terminalprosjektet er allerede igangsatt. Åpning av nye terminalfasiliteter vil foregå etter hvert som elementene ferdigstilles. Prosjektet er planlagt sluttført i 1. halvår 2014.

Trondheim lufthavn Værnes

Trondheim lufthavn, Værnes er den fjerde største bidragsyteren i Avinor-systemet.

Foto: Bjørn Ove Finseth

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.