Normal

Utvidet jakt på listeria

Produksjonslokalene til ysteriet i Namdal, som har levert ost med listeriabakterier blir undersøkt av Mattilsynet i dag.

Listeria
Foto: Sigurdsøn, Bjørn / SCANPIX

All omsetning av ost fra gårdsysteriet Varø Gårdsmeieri er nå stanset,.  Målet er å finne bakteriekilden.

12 pasienter ved Rikshospitalet og Radiumhospitalet i Oslo er blitt syke av listeriose. En av disse var såpass svak at vedkommende døde som følge av bakterien.

Listeriabakterien er farlig for folk som har svekket immunforsvar og fredag bekreftet Mattilsynet at det er gjort tydelige funn av listeria i ost produsert i Namdal.

Samtidig blir det tatt en hel rekke prøver av ost som osteprodusenten har brukt. Gårdsysteriet har omsatt mye av osten via grossist, i tillegg til at en del er solgt direkte på messer. Falch sier at det nå er viktig å få en god oversikt og et bilde av omfanget av spredningen av ost med denne bakterien.