Utvider området for bjørnejakt

Statsforvalteren i Trøndelag har utvida området hvor det er gitt skadefellingstillatelse på bjørn. Området var opprinnelig i deler av Verdal kommune, men er nå utvida til å gjelde også deler av Steinkjer og Snåsa kommuner. Bakgrunnen er at Snåsa kommune i går søkte om fellingstillatelse etter funn av sauekadaver. Statsforvalteren ser skadene i Snåsa i sammenheng med skadene i Verdal. Skadefellingstillatelsen gjelder til i morgen klokka 12.