Svarte egg i Nord-Trøndelag

Alle kontrollerte fjørfebønder i Nord-Trøndelag har drevet ulovlig. De har flere høns enn de har lov til.

Høner

Alle de kontrollerte fjørfebøndene i Nord-Trøndelag hadde for store besetninger.

Foto: NTB - arkivfoto / Scanpix/AP

– Vi har funnet for høy produksjon på alle bruk vi vi har kontrollert til nå, sier Arnstein Lyngstad, som er fylkesjordsjef hos fylkesmannen i Nord-Trøndelag.

De aller fleste har i størrelsesordenen 600 høner for mye, mens noen har langt flere verpehøner enn de har lov til.

Dette har fått Nortura, som eier Prior, til å slå alarm. De er bekymret over rovdrifta i nordtrønderske hønsehus.

– Det er et stort problem for hele fjørfenæringa at mange bønder overproduserer, og har flere høns enn de har lov til. Det sier Lars Petter Bartnes i Nortura-styret.

– Hele eggnæringa blir utfordra av de som produserer for mange egg.

Ødelegger for andre

Den utstrakte overproduksjonen av kylling og egg ødelegger for hele næringa. Det blir dyrere å drive med høns, samtidig som prisene blir pressa ned.

Norsk fjørfelag ser svært alvorlig på saka, og ber bøndene skjerpe seg.

– Det er svært alvorlig at bønder jukser med egg -og kyllingproduksjonen, sier styrelederen for Norsk Fjørfelag, David Koht-Norbye.

– Det finnes ingen unnskyldning, og Norsk Fjørfelag tar bestemt avstand fra det som skjer.

Koht-Norbye er skuffa over at så mange bryter loven.

– Vi beklager sterkt at disse bøndene er med på å ødelegge vårt omdømme.