Utsetter økt oppdrett

Fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen (Ap) har bestemt seg for å utsette avgjørelsen om kapasitetsøkning i oppdrettsnæringen til våren 2010.

Laks i merder

Laks i merder

Foto: Odd Kristian Dahle / NRK

Fiskeriminister Lisbeth Berg Hansen

Fiskeriminister Lisbeth Berg Hansen

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

- På bakgrunn av den informasjonen vi nå har fått om lakselussituasjonen langs kysten, har jeg bestemt meg for å utsette avgjørelsen om kapasitetsøkning i 2010. Avgjørelsen blir tatt utpå våren når vi har fått vurdert utviklingen i lusesituasjonen nærmere, sier fiskeriministeren i en pressemelding.

Fornøyd, men vil ha mer


Lederen i WWF Norge , Rasmus Hansson, er fornøyd med utsettelsen, men truer med at WWF kan komme til å fraråde både oppkjøpere og forbrukere å kjøpe laks dersom ikke fiskeriministeren gjennomfører en tøff og varig politikk for å få kontroll med lakselussituasjonen.

- Det er virkelig bra at fiskeriministeren bryter den hodeløse vekstsituasjonen i norsk oppdrett og for første gang setter miljøhensyn litt foran vekst, sier Hansson til NTB.
Han mener likevel at tiltaket ikke er i nærheten av å løse luseproblemet.

Rasmus Hansson, WWF

Rasmus Hansson, WWF

Foto: : Kjetil Malkenes Hovland / NRK

- Det akutte luseproblemet løses med betydelig reduksjon av laks i merdene og innføring av mye tøffere lusekontroll, understreker Hansson.


Onsdag vil WWF sende et brev til fiskeriministeren. Brevet vil inneholde krav som må oppfylles for at WWF ikke skal fraråde det internasjonale markedet å kjøpe norsk laks.

- Lusemengden må være kraftig redusert når smolten går ut fra
norske elver i februar-april. Lusemengden i sjøen må ned til en
firedel av dagens nivå, sier Rasmus Hansson.

Betydelig forverring


I høst foreslo Fiskeri- og kystdepartementet en kapasitetsøkning på 5 prosent i lakse- og ørretnæringen i 2010, med unntak av enkelte kystområder hvor vekst ikke ble ansett som miljømessig forsvarlig. Etter at forslaget ble sendt ut til høring, er det meldt om betydelig forverring i lakselussituasjonen.

- Både næringen og myndighetene har grepet fatt i situasjonen, men vi ønsker å se, og forsikre oss om, at innsatsen for å bekjempe lakselus gir de nødvendige resultatene før vi tar stilling til kapasitetsøkning i 2010, sier Berg-Hansen.