Trygg Trafikk håper folk ikke råkjører

Utrykningspolitiet i Sør-Trøndelag er tatt ut i streik. Trygg trafikk håper bilistene ikke råkjører av den grunn.

Utrykningspolitiet har kontroll

Det kan bli langt mellom hver gang man blir stoppet i kontroll så lenge streiken pågår.

Foto: Knut Skyllingstad / NRK

Det blir færre fartskontroller langs veiene i pinsa. Årsaken er at UP lokalt er tatt ut i streik.

Sør-Trøndelag politidistrikt har foreløpig tatt ut 101 betjenter, deriblant 15 i utrykningspolitiet.

I Nord-Trøndelag er det foreløpig ikke satt i gang streik i Utrykningspolitiet, opplyser streikekontoret i Unio stat.

På landsbasis er rundt 1/5-del av UPs mannskaper tatt ut i streik.

Håper folk kjører forsiktig

Selv om mange kanskje ser sitt snitt i å kjøre over fartsgrensa, håper Trygg Trafikk at folk holder på fornuften.

– Jeg håper og forventer at bilistene tar hensyn til hverandre og kjører med det formålet å ikke skade eller drepe noen i trafikken. Den sikreste måten å unngå det er å kjøre i fartsgrensa, sier Idar Ertsås, leder for Trygg Trafikk i Nord-Trøndelag.

Han håper streiken kan bevise at trønderske bilister er ansvarlige for egen sikkerhet.

– Vi må ta frem den medfødte trønderske tregheten og kjøre ordentlig. Kanskje denne streiken kan bevise at vi ikke trenger kontroller for å kjøre forsiktig.