Utrykning Meråker

  • Redningsaksjon avblåst

    Politiet har tilbakekalt redningsmannskapene som ble sendt til Meråker etter å ha mottatt et nødsignal på mobiltelefon. Søk er gjort i området, men uten resultat, melder politiet.