Nå temmes denne vannspruten

En nyutviklet rørturbin gjør at man nå kan utnytte energi som før gikk tapt.

Vannstråle i Hegsetdammen

NY ENERGI: Tidligere stod dennne vannstrålen ut av Hegsetdammen i Tydal. Nå tar man vare på energien.

– Det er en kjempedag. Vi produserer nå 250 kilowatt, det er veldig artig, sier Egil Opsahl, daglig leder i CleanPower.

Kristiansund-selskapet har utvilket en rørturbin som for første gang er satt i drift ved et av Statkrafts anlegg i Tydal i Sør-Trøndelag.

Vannet som renner gjennom turbinen er vann som Statkraft er pålagt å tappe ut i sommerhalvåret for å sikre miljøet i elva. Før gikk denne energien til spille.

– Tidligere stod den en 15-20 meter lang vannstråle rett ut i luften her. Det er energien i den vannstrålen vi har gjort om til elektrisitet som gjør at vannet renner pent ut her, sier Opsahl.

Strøm til 40 husstander

Det spesielle med nyvinningen er at turbin og generator er integrert i en kompakt og lukket enhet som kan stå ubeskyttet mot vær og vind. I løpet av de fem månedene maskina er i drift vil den produsere strøm som tilsvarer årsforbruket hos 40 husstander.

– Vi har tappet konsesjonsvann i sommerhalvåret gjennom Hegsetdammen i snart 50 år. Tanken på å utnytte det har vært fremme før, men markedspriser og kostnader for å etablere det har gjort at vi ikke har sett det forretningsmessig. Men med dette samarbeidet med CleanPower har vi sett at det gikk an å få til, forteller Per Morten Aunemo, kraftverksjef i Statkraft.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Rørturbin

Her er rørturbinen som lager strøm av vannet som før ble sluppet gjennom demningen.

Foto: Bent Lindsetmo / NRK

– Det er ikke noen ytterligere inngrep i naturen, vi får kun litt ekstra ren energi som Statkraft er glade for å kunne sende ut til husstandene i Norge, sier Aunemo.

Tror på stort marked

De fleste damanlegg i landet er konsesjonspålagt tapping om sommeren. CleanPower ser derfor for seg et stort marked både hjemme og ute.

- Som en konsekvens av EUs vanndirektiv ser vi for oss et stort behov nedover i Europa for å ta vare på vann som kommer til å slippes ut. Om noen få år slippes det ut store mengder vann og det kommer til å være en stor interesse for å få produsert strøm fra det vannet, sier Egil Opsahl, daglig leder i CleanPower.