Utenlandske studenter sliter mer

Flere utenlandske enn norske studenter i Trondheim sliter med angst og ensomhet.

Hardt å studere
Foto: Illustrasjonsbilde: www.colorbox.no

Det viser resultatene fra Helse- og trivselsundersøkelsen blant internasjonale studenter i Trondheim 2009.

De fleste trives

De internasjonale studentene har det jevnt over bra i studiebyen Trondheim, men de har utfordringer knyttet til inkludering i studiemiljøet, språkvansker og hjemlengsel.

– Hovedinntrykket er heldigvis at de fleste utenlandske studentene trives i Trondheim, sier velferdsdirektør i SiT, Anders Stenvig.

Vanskelig å få venner

Nesten tre av fire internasjonale studenter i Trondheim synes det er vanskelig å få norske venner, og det de oppfatter som en "norsk reservert væremåte" er en hovedårsak.

I hvilken grad føler de internasjonale studentene seg ensomme i Trondheim?

– Det er et blandet bilde i forhold til hvor de kommer fra. Det er store forskjeller mellom afrikanske studenter og europeiske studenter. Men det er opplagt at vi har studentgrupper som føler seg ensomme. Det må sees på bakgrunn av at de jobber mer med studiene enn norske studenter. Det er også flere av de utenlandske studentene som har deltidsjobb, og forsørgeransvar. Det kan føre til at de er mer ensomme, sier Stenvig.

Sliter med angst

Mange internasjonale studenter – om lag hver femte – har mulige angstlidelser. Dette er trolig relatert til forhold ved studiesituasjonen, og er ikke ulikt resultatene fra undersøkelser blant norske studenter. Asiatiske kvinner er kraftig overrepresentert blant studenter med angstsymptomer.

1 av 5 utenlandske studenter sliter med angst. Hva vil du si om det tallet?

– Det er bekymringsfullt. Vi må gå nærmere å finne ut hva som ligger bak det. Men det sier seg selv at det å være i en annen kulturell setting langt hjemmefra kan være tøft. Men vi vil finne ut hva mer som ligger i det, sier Stenvig.

Irriterer seg over drikkekulturen

Både norske og internasjonale studenter mener i stor grad at det drikkes for mye i studentmiljøet – og denne oppfatningen er mer utbredt blant internasjonale studenter enn norske.

Hvordan er drikkemønsteret blant utenlandske studenter, og hvordan ser de på den norske drikkekulturen?

– Det er i snitt svært annerledes drikkekultur blant dem. De er ikke vant med den type kultur. Noen har lignende festkultur, men ikke når det gjelder drikking i det omfanget. Det er en type kultur som vekker sterk forundring og til tider irritasjon hos de utenlandske studentene, sier Stenvig.

Vil følge opp

Hvordan følger dere opp denne undersøkelsen?

– Vi går i dialog med internasjonale studenter. Vi drar dem inn sammen med en rekke studieinstitusjoner som kan gi gode svar. Vi vil finne ut hva vi kan gjøre i felleskap, slik at det kan bli enda bedre forhold for de utenlandske studentene, sier Stenvig.

Undersøkelsene er gjennomført av TNS Gallup på oppdrag fra SiT, i samarbeid med Velferdstinget, NTNU, HiST og DMMH.