Utenlandske arbeidere bygger den nye kraftledningen

Statnett bruker milliarder på ny strømkabel i Trøndelag. Det er utenlandske arbeidere som utfører det meste av arbeidet med mastene.

Kraftlinje

Mange var mot denne utbyggingen på grunn av inngrepene i naturen, men innsalget var blant annet ringvirkninger og arbeidsplasser.

Foto: Kjartan Trana / NRK

Hundrevis av master reises nå mellom Namsos og Surna i Trøndelag. Statnett bruker 3, 5 milliarder kroner på den 18 mil lange kraftledingen. De utenlandske arbeiderne er på plass for å gjøre jobben.

– Vi er 70 stykk fra Kroatia her nå. Noen støper, andre bygger stålmaster, mens andre jobber med ledningen, sier kroatiske Darin Durick som jobber i selskapet Dalekovod.

Darin Durick

Det er mange utenlandske arbeidere som jobber med å bygge den nye kraftledningen. En av dem er Darin Durick fra Kroatia.

Foto: Kjartan Trana / NRK

– Gir ringvirkninger

Mange var mot denne utbyggingen på grunn av inngrepene i naturen, men innsalget var blant annet ringvirkninger og arbeidsplasser.

– At Statnett har et prosjekt i området gir ringvirkninger, både det at vi bruker lokale og regionale entreprenører, men også det at vi har mange bosatt på et sted som dette, sier Martha Hagerup Nilson som er kommunikasjonssjef i Statnett, region midt.

På Sjøåsen har de utenlandske arbeiderne leid hele hotellet og det er satt opp en brakkerigg, men det drypper også ganske mye på trønderske selskaper. Det er beregnet at mellom 15–20 prosent av investeringene legges igjen lokalt.

Lierne Utmarkservice rydder kraftgatene og har fått et skikkelig oppsving.

– Det har faktisk doblet sysselsettingen hos oss, fra 12 til 25 personer, sier daglig leder i Lierne Utmarkservice Jostein Ringstad.

Et stort prosjekt

NRK får forklart at store og krevende utbygginger som dette ikke er gjennomført her i landet på flere tiår, og dermed er det også manglende kapasitet på området. Når anbudene må legges ut er det ofte slik at større internasjonale selskaper kommer inn og vinner.

De første stålmastene er allerede reist.

– Dette er punkt nummer 14 som da er her på Skage. Vi ender opp på 318 i Åfjord, forteller Jogeir Brøndbo som er kontrollansvarlig i Statnett.

Kraftlinje

Lierne Utmarkservice har fått jobben med å rydde skogen slik at det blir plass til mastene.

Foto: Kjartan Trana / NRK