Uten trener fra nyttår

Nytt regelverk og trege klubber gjør at mange trønderske barn kan stå uten trenere.

Illustrasjonsfoto barneidrett
Foto: Rainer Prang / NRK

Trønderske idrettsklubber mister trenerne sine hvis de ikke leverer politiattest innen 1. januar 2009.

Idrettsklubbene har veldig dårlig tid for ifølge politiet er det tidkrevende å utarbeide slike attester.

De nye reglene skal hindre at at folk som er straffa for seksuelle forbrytelser ikke skal få jobbe med barn.

Prosessen står stille

Alle som skal ha et tillits- eller ansvarsforhold til barn, levere en politiattest innen nyttår, men mange idrettslag ligger på etterskudd fordi det tar lang tid å skaffe slike attester.

- Vi har så langt desverre gjort veldig lite menn vi har det som sak på neste styremøte og håper å komme i gang da, sier Leder for ungdomsfotballen i Verdal Idrettsforening, Ove Haugrud.

De lokale idrettsklubbene er det en person som har ansvaret for å søke om politiattest og behandle informasjonen som kommer inn, men så lenge denne ikke er valgt, står prosessen stille.

Kan bli for sent

Lensmann i Steinkjer, Snorre Haugdal, vet ikke om attestene blir klare før nyttår.

- Det er jo innafor sedelighetskapittelet, og der hvor vi må gå lengre tilbake i tid så er vi avhengige av å gå i de gamle straffe og bøteregistrene. Det er mer arbeidskrevende og jeg regner med det vil bli en del pågang på de saksbehandlerne som sitter på dette fagfeltet, de har jo andre fagfelt i tilegg også.

Politistasjonssjef Snorre Haugdal
Foto: Håvard Zeiner / NRK

- Å stipulere noe behandlingstid er vanskelig så vi får se, vi har ikke satt inn noen ekstra ressurser i hvert fall, det vil ikke bli gjort.

Det betyr at hvis ikke klubbene får fart på sakene, kan mange unge stå uten trenere fra nyttår. I følge Norges idrettsforbund får nemlig ikke disse lov til å jobbe, før politiattesten er på plass.