Ustabil kvikkleire på Statland

Det er påvist ustabil kvikkleire etter at deler av Statland i Nord-Trøndelag ble truffet av flodbølge i januar. Det hemmer utviklinga både for private og for næringslivet.

For tre måneder sia slo ei flodbølge innover mot Statland i Nord-Trøndelag. Nå er det påvist ustabil kvikkleire i området. Det hemmer utviklinga både for private og for næringslivet.

Etter at det ble påvist ustabil kvikkleire på Statland, skaper dette problemer for lokalbefolkningen.

Flere personer er avsperret fra arbeidsplassen sin etter at flodbølgen traff Statland 29. januar i år. Havneområdet er nå sperret av på grunn av ustabil kvikkleire.

– Vi har alternativ slik at vi kan sette ut båt, men da er vi avhengig av mobilkran og vi må være på en annen plass. Det er veldig alvorlig for oss som har arbeidsplasser her, sier Svein Hågensen ved Statland mekk og marine.

Venter i spenning

Det har vært stillstand i området hvor raset gikk på Statland, og det har påført lokalt næringsliv betydelige ulemper.

– Lokalsamfunnet venter i spenning på hva som kommer av forslag til tiltak slik at vi om mulig kan komme tilbake til litt normal drift i området, sier ordfører i Namdalseid, Steinar Lyngstad.

Statland

Flere bygg er ødelagt etter ras og flodbølge på Statland.

Foto: Eivind Aabakken / NRK

Det er konsulentselskapet Rambøl som skal komme med forslag til hva som kan gjøres i området. For nærbutikken er situasjonen dramatisk. Småbåthavna er rasert, dieseltanken ligger på land og området er avsperret.

– Alt er uklart, så vi venter på å høre om hva som eventuelt skal skje rundt bygningene her, sier Kari Porsanger som driver nærbutikken på Nord-Statland.

– Hendelsen sitter godt i kroppen

Porsanger husker godt ettermiddagen i januar da flodbølgen kom, da var hun på jobb.

– Jeg var inne i butikken og det var vann overalt, det var forferdelig. Jeg føler meg ikke trygg når jeg er på jobb nå. I området hvor Trønderelement-bygget står er det kvikkleire rundt, og også på den andre siden. Hendelsen i januar sitter godt inne i kroppen, sier Porsanger.