Usikker framtid for kalkunbøndene

Støren-bedriften Norsk Kylling slutter med produksjon av kalkun. Dermed sier de også opp avtalene med 17 kalkunbønder i Trøndelag.

Kalkun

17 bønder som leverer kalkun til Norsk Kylling mister nå avtalene når selskapet avslutter kalkunproduksjonen senere i år.

Foto: Mari Svenning / NRK

Kay Ove Bjerkenås

Kay Ove Bjerkenås frykter for framtida til bøndene som har satset på kalkunproduksjon i Midt-Norge.

Foto: Mari Svenning / NRK

Bonde og leder for produsentstyret for kalkunprodusenter i Midt-Norge, Kay Ove Bjerkenås, går ei tøff tid i møte.

– Vi har fått indikasjoner på at de ikke har klart å utnytte produksjonen 100 prosent. Men derfra til å legge ned, er en lang vei, mener Bjerkenås.

Ti år

I ti år har Kay Ove Bjerkenås foret opp kalkuner på gården i Korsvegen. Et lite tettsted i Melhus kommune i Sør-Trøndelag.

Hvert år har han levert ca. 30.000 kalkuner til Rema-eide Norsk Kylling på Støren. Men tirsdag fikk han og 17 andre kalkunbønder i Trøndelag beskjeden om at det er slutt.

– De fleste av oss har investert mellom fem og ti millioner kroner, og enkelte investerte ti millioner kroner i fjor. Da blir dette tøft, sier han.

Ikke lønnsomt

Kjell Åge Stokbakken

Kjell Åge Stokbakken er direktør for Norsk Kylling.

Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

– Vi har ikke hatt lønnsomhet i kalkunproduksjonen over en lang periode, sier administrerende direktør i Norsk Kylling, Kjell Åge Stokbakken.

Han understreker at bøndene siden 2015 har fått signaler om at de vurderer framtida for kalkunproduksjonen.

– Beslutningen ble tatt nå nylig, men signalene har vært der ei stund. Vi kunne derfor ikke gått ut tidligere og varslet. Nå skal vi rundt og snakke med hver enkelt produsent for å finne ut hva det vil være mulig å få til, sier Stokbakken.

Over til kylling

Han forteller at de nå satser for fullt på kylling, og at det kan bli aktuelt å bygge om noen av kalkunfjøsene i Trøndelag til kyllingproduksjon.

– Ja, det er noe vi ser på. Kanskje kan vi bidra med penger eller gjennom avtaleverk for å løse situasjonen for dem som vil gå over til kylling. Men vi skal bruke tida fram mot høsten for å finne ut av dette sammen med produsentene, understreker Kjell Åge Stokbakken.

Men Kay Ove Bjerkenås er usikker på hva han vil gjøre.

– Jeg vet ikke helt, men det er en tapssituasjon uansett. Det handler om å berge de investeringene vi har gjort, sier han.

Norsk kylling, Støren

Norsk Kylling på Støren stopper produksjonen av kalkun i løpet av året.

Foto: Bjørn Solli/NRK