NRK Meny
Normal

Urgamle mikrober kan bli gullgruve

Forskere fra Sintef og Statoil har funnet mikroorganismer som tåler så mye at de kan bli viktige i tøffe kjemiske prosesser.

Laboratorium

Forskere fra Sintef og Statoil har i flere år sett nærmere på de unike egenskapene til de urgamle mikroorganismene.

Foto: Gemini

Dermed kan de urgamle mikrobene ha et stort industripotensial, skriver Gemini .

Det er i oljereservoar flere kilometer under havbunnen at disse mikroorganismene har levd isolert i mange millioner år. Organismene lever under ekstreme forhold og tåler uendelig mye.

– Tiden har stått stille

– Slektningene til disse organismene har en gang levd på jordas overflate, og de har ikke utviklet seg i særlig grad. Du kan si at tiden egentlig har stått stille for disse mirkoorganismene nede i mørket, sier seniorforsker Alexander Wentzel ved Sintef til fagbladet Gemini.

Funnet av et titalls ulike mikroorganismer er oppsiktsvekkende. Dette er organismer som tåler ekstrem varme, og forskerne mener de kan være med på å forbedre kjemiske prosesser. Dermed er de også interessante for industrien.

– Disse enzymene representerer et stort potensial for å bedre prosesser i fangst av CO2 fordi de tåler store temperatursvingninger, mener Wentzel.

Produksjon av biodrivstoff

De kan også bidra i prosesser med nedbryting av biomasse som trevirke for å lage biodrivstoff og andre produkter. Dette kan gjøre slik produksjon raskere og mer lønnsom.

Men funnet av mikroorganismene langt under havbunnen gir også forskerne kunnskap om det opprinnelige livet på jorda, og hvordan utviklingen har vært gjennom millioner av år.

Video fra Trøndelag

Midtnytt
F-35 flyr over Ørland hovedflystasjon
I Storlidalen i Oppdal er de allerede i gang med å lage skiløyper.