Ingen vits å taime forbruket

Strømselskapene lar deg ikke spare penger. Grunnen er at strømmålerne er gammeldagse.

Strømmåler illustrasjon

Strømmålere av denne typen blir snart byttet ut med nye målere som rapporterer forbruket fortløpende.

Foto: Fjeldstad, Knut / SCANPIX

Kraftkrisa har ført til store prisforskjeller på strøm i løpet av døgnet. Dermed kan det bli billigere å varme opp vannet i varmtvannstanken eller sette på oppvaskmaskina eller vaskemaskina når strømmen er billigst.

Denne prisforskjellen kan de færreste av oss dra nytte av, fordi vi mangler strømmålere som leser av strømforbruket time for time (, såkalte timesmålere.)

Tre ganger så dyr strøm

Den siste uka har den dyreste timeprisen værte hele tre ganger dyrere enn den billigste, innenfor samme døgn. Det skjedde tirsdag 14. desember.

Mellom klokka 18 og 19 kostet én kilowattime 2 kroner. Seks timer senere hadde prisen sunket til 62,64 øre.

Data fra den nordiske strømbørsen Norpool viser at forskjellen på makspris og minimumspris de siste åtte døgnene i gjennomsnitt har variert (kraftig) (med 100 prosent). Det vil si at du har kunnet kjøpe strømmen til halv pris av makspris visse tider på døgnet.

Men fordi de fleste husholdningene kjøper strømmen til en gjennomsnittspris betaler vi like mye for strømmen uansett når vi bruker den. Dermed går vi glipp av muligheten til å gjøre røverkjøp.

Bortskjemt med billig strøm

– Vi nordmenn holder på å våkne opp av dvalen etter å ha levd med billig strøm i mange år, sier Thor Erik Gammeltvedt i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), hvor han er sjef for seksjon kraftmarked.

– Vi har hatt en lang periode med lave priser på strøm, og liten variasjon på timeprisen over døgnet. De to siste vintrene har vi sett at prisen kan variere veldig mye.

Gammeltvedt sier dette er spesielt tydelig i Midt-Norge og Nord-Norge, hvor etterspørselen i perioder overstiger overføringskapasiteten.

Verken forbrukere eller nettselskaper har brydd seg særlig mye om å lage sanntids prissystemer for strøm. Dette går ikke bare ut over dem som klarer å styre strømmen utenom toppene hvert døgn. Også de som fyrer med ved når det er kaldt taper på gjennomsnittssamfunnet.

De som bare har strøm som oppvarmingskilde bruker mye mer strøm når det blir kaldt. De som går over til ved når det blir kaldt senker strømforbruket sitt i samme periode. Likevel bergeren nettselskapene alle likt. De strømgjerrige får samme fordeling av strømforbruket som gjennomsnittet.

Timesmålere til alle i 2018

Flere nettselskaper verker etter å tilby timesmålere til sine abonnenter, men usikkerhet rundt en felles målerstandard har satt alle slike initiativ på vent. Nettselskapene har ventet på NVE, som igjen har ventet på EU.

Nå sier NVE at de kommer til å sende ut sitt forslag til ny forskrift om strømmålere i begynnelsen av februar 2011. Seksjonssjef Thor Erik Gammeltvedt i NVE forteller at de sitter og finpusser på forslaget sitt i disse dager.

– Fra 2018 skal det være smarte målere i alle hjemme i Norge.

NVE har brukt mye tid på å avvente hvilken standard EUs vedtar for hvordan sanntidsmålerne skal kommunisere.

– Vi er opptatt av å få en felles mal for hvordan strømmålerne skal kommunisere med nettselskapet, sier Gammeltvedt.

– Dessuten kommer EU med en egen standard for hvordan strømmåleren skal kommunisere med brukerne.

Se strømforbruket på iPad eller pc

Gammeltvedt sier de smarte strømmålerne skal kunne sende fra seg sanntidsdata til en valgfri plattform.

– Tanken er at forbrukerne kan velge om de vil se strømforbruker på pcen, sin, på tven eller på en iPhone eller iPad.

Det kan dermed lønne seg å dusje om kvelden framfor om morgenen, når alle andre skal dusje.

– Med sanntidsmåling av strømforbruket og timebaserte priser vil mange husholdninger og småbedrifter kunne spare penger på å styre forbruket sitt til gunstige tider på døgnet.

Ulempen er at de som ikke føler med i timen risikerer å kjøpe strømmen når den er dyrest.

Ikke toveis-systemer

Flere har argumentert for at framtidas strømmålere også skal fungere som små smart grider. Det vil si at de skal kunne slå av og på varmvannsberedere og annet kraftkrevende utstyr i forhold til hvilke priser som gjelder for strømmen i øyeblikket.

Men dette ønsker NVE å holde utenfor den nye strømmålerforskriften.

– Vi kommer ikke til å kreve at strømmåleren skal måtte kunne ta i mot prisinformasjon. Der satser vi på at forbrukerne kan velge mellom mange andre systemer på markedet.

Baktanken ved å ha åpne standarder er at man åpner for konkurranse mellom flere leverandører av både strømålere og styringssystemer for strømforbruket.

I tillegg kommer NVE til å kreve at alle strømkunder skal ha sin egen side på hjemmesiden til nettselskapene hvor de kan lese sin egen forbrukshistorikk. Slike sider er ganske vanlige allerede i dag.

Italia er det landet som var først ute med å rulle ut smarte strømmålere som rapporterer forbruket fortløpened. Målet der var ikke å få folk til å styre forbruket mot ledige timer. De nye strømmålerne ble introdusert fordi det var så mange som stjal strøm.

Variasjon i strømprisene i Midt-Norge og Nord-Norge.

Makspris i prosent av minimumspris innenfor døgnet i Midt-Norge og Nord-Norge. 200 prosent prisforskjell betyr at maksprisen er tre ganger så høy som minimumsprisen dette døgnet.

Foto: Grafikk: Arne Kristian Gansmo / NRK