UP-sjef: – Menn kan lære bilkjøring av kvinner

Det har vært uvanlig mange meldinger om trafikkuhell denne sommeren. Nå ber UP-sjefen i Trøndelag og Møre og Romsdal sjåfører om å skjerpe seg, og menn om å se til kvinnene.

Stygg forbikøyring.

Selv om det ikke er økning i alvorlige trafikkulykker, har det de siste ukene svært hyppig kommet meldinger om trafikkuhell av ulikt slag på trønderske veger.

Foto: Cosmin Cosma / NRK

Selv om tallet på alvorlige ulykker i Norge har vært færre det første halvåret i år enn i fjor med 48 dødsfall i år mot 62 i fjor, har politiet fått uvanlig mange meldinger om uhell i trafikken i sommer.

Magne Kalland

UP-sjef i Trøndelag og Møre og Romsdal, Tor Magne Kalland, mener kvinner er bedre bilførere enn menn.

Foto: Magnar Brandseth / NRK

– Det er atskillig flere på veien, trafikktettheten er mye høyere, og mange kjører lange strekninger på ukjente veger. Noen blir frustrerte av å ligge i kø, og tar derfor sjanser og kjører forbi, sier Tor Magne Kalland, distriktssjef i Utrykningspolitiet i Trøndelag og Møre og Romsdal.

De siste ukene har det daglig kommet inn meldinger om uønskede hendelser langs vegene i Midt-Norge. Ofte flere per dag.

Kvinner best bak rattet

Nå ber han om at bilistene skjerper seg. Både ved å dempe farten, ikke foreta unødvendige forbikjøringer og å holde god avstand til bilen foran. I tillegg må man sørge for å være en uthvilt og årvåken bilist, mener han.

På spørsmål om hvem er den typiske gode, solide bilisten på de store vegene, har han en klar formening.

– Jeg vil i stor grad si at kvinner har et fortrinn. Kvinner bryter sjeldnere både fartsgrenser og kjører penere i trafikken enn det vi mannfolk gjør. Godt over 80 prosent av fartsovertredere er menn. Mange i 40-50-årene, forteller Kalland.

– Vi menn tror nok at vi er mer verdensmestere enn det vi faktisk er, sier han.

Årsaken ligger i hjernen

Paal-Gunnar Mathisen, Trygg trafikk

Paal Gunnar Mathisen, distriktsleder i Trygg trafikk Østfold.

Foto: Trygg trafikk

Paal Gunnar Mathisen, distriktsleder i Trygg trafikk Østfold, forteller at det er flere årsaker til at kvinner kommer bedre ut når det gjelder ulykker i trafikken, men at en av årsakene har å gjøre med hvordan kvinner og menns hjerner fungerer.

– En av årsakene er at menn utvikler frontallappen i hjernen mye senere. Styremekanismene som danner grunnlag for en beslutning og risikovurdering ligger nettopp i frontallappen, forteller Mathisen til NRK.

Menn er også overrepresentert i trafikken. De kjører både mer og lengre enn det kvinner gjør ifølge tall fra Statens vegvesen.

Slik ryker førerkortet

Kalland mener at å holde avstand til bilen foran er en god start for å unngå ulykker. Utrykningspolitiet utsteder ofte forelegg til bilister som ligger for nære. Noen mister også førerkortet på stedet.

– Du skal telle 1001, 1002 og 1003 før du passerer det punktet som bilen foran deg hadde da du startet å telle, sier han.

– Er du på underkant av 1001, så ryker førerkortet på stedet. Det er det ikke noen tvil om. Det er totalt unødvendig og bortkastet. Når det gjelder tunge kjøretøy er det er klart at det er livsfarlig, sier han.