Hopp til innhold

Opplever økt promillekjøring etter pandemien: – Sitter med en uggen følelse langs veien

Distriktslederen i UP tror hjemmekontor kan ha bidratt til mer drikking i ukedagene, og dermed mer dagen-derpå-kjøring når folk nå skal tilbake på kontoret.

UP, promillekontroll

PROMILLEKONTROLL: Flere enn tidligere har blåst rødt den siste tiden, ifølge UP Midt.

Foto: Tariq Alisubh / NRK

Antallet som blir tatt i promillekontroll har vært relativt stabilt over mange år. Men etter pandemien har avstanden mellom hver ruskjører som blir tatt, blitt langt kortere.

Det er det klare inntrykket til distriktsleder i UP Midt, Anders Sjøtrø.

Tidligere ble cirka 1 av 450 kontrollerte sjåfører tatt i promillekontroll, nå ligger tallet nærmere 1 av 150, forteller han.

Sjøtrø understreker at dette ikke er noen offisiell statistikk, men basert på UPs observasjoner.

– Vi vet ikke sikkert hvor stor endring det egentlig er snakk om, men vi sitter med en uggen følelse langs veien, sier han.

Distriktsleder i Utrykningspolitiet, Anders Sjøtrø, i en fartskontroll.

Distriktsleder i UP Midt, Anders Sjøtrø, ser med bekymring på utviklingen rundt promillekjøring.

Foto: Julie Dønnem Lillevik / NRK

Hjemmekontor har endret alkoholvaner

Sjøtrø mistenker at pandemien absolutt kan ha hatt en rolle å spille i denne utviklingen.

Han poengterer at UP var åpne om at de av smittevernhensyn ikke kunne gjennomføre promillekontroller da pandemien stod på som verst. Da mistet man den avskrekkende effekten disse kontrollene har hatt.

I tillegg mener Sjøtrø at mer hjemmekontor har endret folk sine alkoholvaner.

Terskelen for å ta seg noen glass vin på kvelden er kanskje blitt lavere – og det kan gi utslag i promillekontroll morgenen etter. For det er nettopp i denne dagen-derpå-kjøringen man har registrert et økning.

– Vi har fått opplysninger fra folk som har blitt stanset, som har oppgitt dette som grunn, sier Sjøtrø.

– De sier de har hatt utfordringer med alkohol, men det å gå på jobb har vært en sosial kontroll. Etter to år på hjemmekontor har det kanskje utviklet seg i negativ retning, og så blir de stoppet av oss.

Derfor sier han også at veldig mange blir glade for at de blir tatt i kontroll.

– For mange blir det et vendepunkt å bli tatt.

Les også Vogntogsjåfør vinglet på E6 med ølboks i koppholderen – nå er han dømt til fengsel

Ølboks i vogntog

Ikke alle blir stanset

UP har tatt denne problemstillingen opp i Trafikksikkerhetsutvalget i Trøndelag, og skal nå samarbeide med blant annet fylkeskommunen og Statsforvalteren for å mer fakta på bordet.

Det er også viktig å få samlet inn data fra politidistriktet for øvrig, for å få totalbildet som strekker seg utover de faktiske kontrollene, påpeker Sjøtrø.

– Det er ikke alle ruskjørere som blir stanset i trafikken. Vi leser nesten daglig i aviser om dem som kjører av veien eller blir utsatt for trafikkulykker, der det er mistanke om påvirkning, sier han.

– Nå jobber vi for å få et bedre kunnskapsgrunnlag, for å se om dette kan være en faktisk konsekvens av pandemien.

Les også Fem til sykehus etter sammenstøt mellom bil og traktor – sjåfør mistenkt for promillekjøring

Flere bekymringsmeldinger

Til Trønder-Avisa sier fagdirektør for helse og samfunn hos Statsforvalteren i Trøndelag, Marit Dybdal Kverkild, at det kan synes som at det hos noen har vært økt bruk av alkohol under pandemien.

At dette kunne bli en utfordring er også noe fagfolk har påpekt tidligere.

Kverkild sier til NRK at det jevnt over de siste årene har vært i underkant av 200 personer årlig som har mistet førerkortet på grunn av høyt alkohol- og tablettbruk, etter at fastleger har sendt bekymringsmelding.

– Men siste månedene har det vært en økning i bekymringsmeldinger, sier hun.

Man kan foreløpig ikke konkludere sikkert med om økningen er vedvarende og hva den skyldes, understreker Kverkild. Derfor er hun glad for at UP nå har satt søkelys på problematikken, slik at de får jobbet mer med den.

Fylkeslege i Nord-Trøndelag, Marit Dybdal Kverkild

Fagdirektør for helse og samfunn hos Statsforvalteren i Trøndelag, Marit Dybdal Kverkild.

Foto: NRK

Angår flere forhold

Kverkild mener det er betimelig å stille spørsmål ved om hjemmekontor kan ha ført til økt rusbruk.

– Hvis det er sånn at hjemmekontor har ført til at noen drikker mer i ukedagene, så håper jeg også at arbeidsgivere merker seg dette, sier Kverkild.

– Det er ingen tvil om at det er et trafikksikkerhetsproblem, men det angår også andre samfunnsforhold. Og da bør alle reflektere rundt det, bry seg og ta sitt ansvar.

Dette mener også Anders Sjøtrø i UP Midt.

– Om man er bekymret for noen på arbeidsplassen eller i familien, så ta det opp. Det er for sent når ulykken har skjedd og vedkommende har kommet ut på veien i ruspåvirket kjøring.

Ikke minst må man også ta ansvar selv, påpeker Sjøtrø.

– Har du vært å fylla, la bilen stå hele dagen etter. Vi har ulik forbrenning, og ingen vet helt hva som stemmer for seg. Er du i den minste tvil; ikke kjør bil.

Les også Bruker Snapchat og humor for å nå unge råkjørere

UP Midt har tatt en bilfører i 108 km/t i 50-sonen i tettbygget strøk