NRK Meny
Normal

Unikt helsetilbud til flyktninger

Flyktninger som sliter med traumer får hjelp ved en egen klinikk på St. Olavs Hospital i Trondheim.

Hedda Sandvik og Vigdis Ledal

Dramaterapeut Hedda Sandvik og Vigdis Ledal i Flyktningehelseteamet samarbeider om å hjelpe flyktninger som bosettes i Trondheim.

Foto: Grete Thobroe / NRK

Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS) har ansvar for å lære opp og bistå ansatte i kommuner og ved asylmottak. RVTS region Midt har også en klinikk på St. Olavs Hospital, der pasienter får behandling for traumer.

– Mange enslige, mindreårige flyktninger sliter med savn etter sine nærmeste. Noen er også sterkt traumatiserte og trenger spesialisthjelp, sier rådgiver og dramaterapeut ved RVTS, Hedda Sandvik.

Hun sier den største risikofaktoren er å mangle sosial støtte, og at de som opplever å bli tatt vare på eller møtt med forståelse, blir mindre sårbare for å få plager.

LES: Flyktninger flys fra Kirkenes til Værnes

– Alle kan utgjøre en forskjell

Hedda Sandvik

Rådgiver og dramaterapeut Hedda Sandvik hjelper blant andre enslige, mindreårige flyktninger.

Foto: Grete Thobroe / NRK
Vigdis Ledal

Leder i flyktningehelseteamet i Trondheim, Vigdis Ledal, ønsker seg flere helsesøstre i teamet.

Foto: Grete Thobroe / NRK

Men det ikke bare er de som jobber med flyktninger som kan utgjøre en forskjell.

– Vi kommer alle til å møte mange flyktninger. Et smil eller en prat utgjør mye, både for trivselen og den psykiske helsen, sier Sandvik.

Hun og hennes kollegaer samarbeider tett med flyktningehelseteamet i Trondheim, som holder til i samme hus. Der gjennomgår alle flyktninger som kommer til Trondheim en helseundersøkelse.

– De som har bodd i flyktningeleirer er også en sårbar gruppe, som ikke har fått noen form for helsetjeneste før de bosettes i kommunen. I mange tilfeller har barna sultet, så det er behov for kostveiledning. I tillegg har mange av foreldrene behov for oppfølging både fysisk og psykisk, sier fagleder i flyktningehelseteamet, Vigdis Ledal.

Hun forteller at noen familier har etablert kontakt med naboer og fått støtte og hjelp, noe som er veldig positivt.

LES: Elever hjelper flyktninger

– Se til Trondheim

Selv om de fleste flyktningene klarer seg bra, trenger noen hjelp fra spesialister som Hedda Sandvik i RVTS.

– Samarbeidet med Flyktningehelseteamet gjør at vi får førstehånds informasjon om flyktningene som kommer hit. Det gjør vår jobb lettere, når vi skal ut og undervise og veilede andre som jobber med flyktninger, sier hun.

Terapeuten mener andre kommuner bør se til Trondheim og etablere et flyktningehelseteam.

– Det vil gi dem en veldig styrke i møte med alle de som kommer nå.

LES: Enslige, mindreårige asylsøkere trenger fosterforeldre