Unik viltvarsler på E6

Varmesøkende sensorer fanger opp vilt som nærmer seg, et lys flammer opp og varsler om faren.

Viltvarsler

Viltvarslerne som reagerer på varme er utplassert på en strekning langs E6 i Nord-Trøndelag.

Foto: Frank Almås / NRK

Antallet viltpåkjørsler øker for hvert år her i landet. To til tre personer omkommer årlig ved påkjørsel av vilt. Nå kan et varslingsanlegg funnet opp og produsert i Namdal i Nord-Trøndelag forhindre det store antallet viltpåkjørsler.

Varmen fra dyra varsler sjåførene

Viltvarsler

Viltvarsleren forsynes med strøm fra solcellepanel.

Foto: Frank Almås / NRK

På en strekning på E6 i Nord-Trøndelag prøves nå den nye varslingen ut. Viltvarslerne monteres med 50 meters mellomrom langs utsatte strekninger hvor det ferdes mye vilt. Jernbanestrekninger er foreløpig ikke med i utprøvingen.


Stolper utstyrt med solcellepanel, batteri, en sensor og lys plasseres med 50 meters mellomrom langs vei og jernbane. Alt som er høyere enn 30 cm gir utslag på varsleren og når sensoren fanger opp varme fra dyr tennes et blinkende lys som varsler bil- og lokførere.

Langs jernbanesporet utløses lyssignal en kilometer unna, slik at toget kan stanse i tide.

7500 dyr drepes i trafikken årlig

Elgpåkjørsel (Illustrasjonsfoto)

Årlig blir det påkjørt rundt 7500 dyr i den norske trafikken.

Foto: Sannum, Tore / Scanpix

Årlig blir det påkjørt rundt 7500 dyr i den norske trafikken. Ifølge SSB var det totalt 65333 påkjørsler i perioden 2000 til 2010. Bare ti prosent av påkjørslene gjøres av tog, resten er det bilistene som står for.

Viltpåkjørsler koster det norske samfunnet nærmere en halv milliard kroner i året. Hver påkjørsel koster Norge 150 000 kroner.

Vegdirektoratet vil teste og evaluere

Anne Beate Budalen, senioringeniør i Vegdirektoratet

Anne Beate Budalen er senioringeniør i Vegdirektoratet

Foto: Frank Almås / NRK

Utviklingen av systemet med varsling med varmesensor har tatt to år. Hver stolpe med sensor og ledlys vil koste et sted mellom 8.000 og 10.000 kroner. På en strekning på én kilometer vil dette bety en investering på rundt 350.000 kroner.

Vegdirektoratet, som er den potensielle kjøperen, er positiv til at teknologien utprøves, men de kan ikke si om prosjektet blir en realitet.

– Vi tester nå ut ulike viltvarslere på ulike steder og særlig ved viltoverganger og spesielt utsatte strekninger kan slike varslere ha mye for seg, sier Anne Beate Budalen som er senioringeniør i Vegdirektoratet

Det viktigste for direktoratet er at teknologien blir testet ut. Så vil de evaluere prosjektet fram til mars neste år.

Elg ved veien

Viltpåkjørsler koster det norske samfunnet nærmere en halv milliard kroner i året.

Foto: NRK