Unge lærlinger får mer hjelp

Nord-Trøndelag fylkeskommune vil ha flere lærlinger i arbeid. Nå ansetter de seks nye medarbeidere som skal hjelpe ungdommene med å få seg læreplass.

Bilmekanikerlærling

Nordtrønderske ungdommer får nå mer hjelp til å skaffe seg læreplass til høsten.

Foto: Frank May / NTB scanpix

Ove Austmo
Foto: Nord-Trøndelag fylkeskommune

Denne uka presenterte fylkeskommunen planene for hvordan man skal hjelpe ungdommene til høsten. Seks nye koordinatorer er snart på plass ved flere videregående skoler i fylket.

– Blir gående alene

– Det er mange som gjør en god jobb med å hjelpe de unge allerede i dag, men vi har manglet noen som har fulgt elevene over sommeren når de søker læreplass. Da har elevene blitt gående litt alene uten god nok oppfølging, sier leder for fagopplæringa i fylkeskommunen, Ove Austmo til NRK.

I dag får rundt 70 prosent av nordtrønderske ungdommene læreplass. Austmo mener det er for lite.

– Det er altfor mange som ikke får plass, og det vil vi gjøre noe med. Selv om tallet på læreplasser og kontrakter har økt i det siste, sier Austmo.

I andre fylker gjør de dette på en litt annen måte.

– I Østfold ble alle elevene og bedrifter invitert til en slags speeddating nå i mars for at de skulle knytte kontakter. Jeg var selv til stede, og det var veldig interessant. Ellers er det forskjellige modeller rundt om i landet, sier Trine Oskarsen i Utdanningsdirektoratet til NRK.

Ifølge Oskarsen i Utdanningsdirektoratet jobber også fylkeskommunene i Aust – og Vest-Agder samt Troms med tiltak der de blant annet inviterer ungdom inn til speeddating i løpet av mai og august. Aust- og Vest-Agder, Østfold og Troms er også med i prosjektet Lærlingløftet.

Samler ressurser

I Sør-Trøndelag har de forsøkt en ordning med flere deltidsstillinger for å hjelpe de unge med å få læreplass.

– Der har de hatt en liten stilling ved hver videregående skole, men vi prøver heller å samle ressursene til flere helstillinger som skal dekke sju skoler. Ved de to andre skolene har vi delstillinger, forteller Ove Austmo.

De nye formidlingskoordinatorene fordeles over hele Nord-Trøndelag og skal være pådrivere for en bedre dialog mellom bedriftene og elevene.

NRK Trøndelag akkurat nå