Tar ti år før unge rusmisbrukere får hjelp

En ny rapport om rusomsorgen i Sør-Trøndelag viser at de yngste rusmisbrukerne får hjelp først etter ti år. De faller mellom to stoler, mener forsker.

Heroinmisbruk

Rusmisbruk er et like stort problem i bygdene som i byene, viser undersøkelsen.

Foto: STR / REUTERS

«18 og 19 år gamle rusavhengige er nærmest usynlige i kartleggingen, selv om de fleste som senere fanges opp, oppgir at de startet i 12-15-årsalderen», heter det i rapporten.

– Vi har lagd et system som har mye oppmerksomhet rundt de yngste barna, og det er både bra og viktig, men så ser vi at de blir nedprioritert når de blir litt eldre.

– Når de kommer i vår statistikk, har de allerede et så stort problem at de ikke skiller seg fra de som er 20 år eldre, sier Sverre Nesvåg i Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest (KORFOR).

Undersøkelsen, som kalles BrukerPlan, er gjort av KORFOR og omfatter ni kommuner i Sør-Trøndelag, Trondheim, Ørland, Rissa, Frøya, Hitra, Orkdal, Skaun, Malvik og Klæbu.

– Det at vi må bli flinkere med ungdommene kan være et bilde fra denne undersøkelsen, sier Øyvind Karlsen som er rådgiver i Rådmannens stab i Trondheim.

Ruskonferanse

Sverre Nesvåg presenterte resultatene av undersøkelsen fredag.

Foto: Kari Sørbø / NRK

Like stort problem på bygda

Andelen innbyggere med rusproblemer i de ulike kommunene varierer fra 0,3 til 1,03 prosent av befolkningen, og det er lite som tyder på at rusmisbruk er et storbyproblem.

– Det har blitt gitt inntrykk av at rusproblemer er et storbyproblem, men det er det på ingen måte. Tvert imot ligger storbyene på gjennomsnittet. Det er andre kommuner som har en betydelig større andel rusmisbrukere i forhold til folketallet.

Rissa er kommunen med størst andel rusmisbrukere, etterfulgt av Trondheim. I Malvik er det færrest.

Sverre Nesvåg

Sverre Nesvåg fra Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest mener små barn prioriteres på bekostning av unge rusmisbrukere.

Foto: Kari Sørbø / NRK

Ørland kommune er på tredjeplass. Marit Knutshaug Ervik er leder for NAV og har ansvaret for rusomsorgen i kommunen. Hun erkjenner at de har et problem.

– Dette viser bare vi i små kommuner må ha et like sterkt fokus på dette, sier hun.

Hun sier at kommunen har satt i gang tiltak for å bedre kartleggingen av unge rusmisbrukere. Hun mener at noe av årsaken til at Ørland kommer dårlig ut, er at de ligger nært byen, og at innbyggerne er mobile.

Relativt gode resultater

Sammenlignet med resten av landet kommer likevel kommunene i Sør-Trøndelag godt ut. En større andel av de tyngste rusmisbrukerne er inne i behandlingsapparatet.

– Det at mange rusmisbrukere er registrert er ikke nødvendigvis negativt. Det kan bety at kommunene evner å gi et tilbud til rusmisbrukerne,

Planen er at alle kommuner i Norge skal kunne gjennomføre undersøkelsen innen 2015. Resultatene for Nord-Trøndelag skal være klare til høsten.