NRK Meny
Normal

Unge drikker på seg hjerneskade

Forskning viser at tenåringer drikker så store mengder alkohol at de kan få hjerneskader.

Alkohol

Ungdom som drikker mye får flere helseplager.

Foto: Skovdal & Skovdal / colourbox.com

– Hjernen er ikke ferdig utviklet før i 25-årsalderen. Alkohol kan gi spesielle effekter på ungdommers hjerner, sier stipendiat og barne- og ungdomspsykiater Arve Strandheim ved NTNU til NRK.

Flere helseplager

Den store helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag, HUNT, har registrert drikkevanene til 8 983 ungdommer. Strandheim har arbeidet med dataene, og forteller at resultatene knytter alkohol til fysiske og psykiske problemer.

– De som drikker mye opplever ofte kvalme, muskelsmerter og hodepine, og sliter ofte med adferdsproblemer, forteller han. Strandberg sier at særlig jenter som ofte drikker seg fulle, hyppig benytter seg av helsetjenester.

Ifølge SSB og Statens institutt for rusmiddelforskning, drikker nordmenn stadig mer. Alle som var 15 år og eldre drakk i gjennomsnitt 6,75 liter ren alkohol i 2008 .

Forsterker problemer

Strandheim understreker at studien sier lite om hva som oppstår først av helseproblemer og høyt alkoholforbruk.

Hva som forårsaker hva, kommer forskerne tilbake til i en senere undersøkelse.

– Det kan virke som om ungdom som allerede har problemer får enda flere problemer når de drikker, sier Strandheim.

– Det er en uheldig utvikling i Norge. Ungdom er stadig yngre når de begynner med sprit. Noen begynner rundt konfirmasjonsalderen, fortsetter han.

Depresjoner hos jenter

– Vi har 18-årsgrense i Norge, men det er forskjell på ideal og realitet, sier Strandheim, som har erfaring fra arbeid med barn og unge med rusproblemer.

Et funn i undersøkelsen er at jenter med angst og depresjoner drikker mye mer enn andre.

– Dette er ikke like utbredt blant gutter, sier Strandheim. Det er også en sammenheng mellom familieforhold og drikking. Ungdom med separerte foreldre, debuterer tidligst, viser undersøkelsen.

Forbruk går i arv

En annen undersøkelse viser at det er en klar sammenheng mellom hvor mye ungdom blir tilbudt av alkohol hjemme, og hvor mye de drikker ute.

8 983 ungdommer mellom 13 og 19 år deltok i spørreundersøkelsen. Den ble foretatt i tidsrommet 1995 - 1997, og 80 prosent av ungdommene oppgav å ha prøvd alkohol. 29 prosent oppgav å ha drukket seg full mer enn ti ganger. Undersøkelsen konkluderte blant annet med at det er en sterk sammenheng mellom alkoholkonsum og helse.

Video fra Trøndelag

Blå himmel og fine forhold- vinterferien er i gang i Trøndelag.
På samenes festdag må den fineste stasen på. Ella (6) og lillebror Jovna gjør seg klar for feiring.
Et rådyr forvillet seg inn på flyplassen på Røros og måtte reddes ut av ansatte på lufthavna.